skip to Main Content

STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030.

PREDSTAVLJANJE NACRTA PRIJEDLOGA STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030.

U srijedu, 17. lipnja 2015. s početkom u 11.00 sati na adresi: Ex-Bernardi, Ivana Grahovca 1a u Rijeci ministrica Anka Mrak-Taritaš predstavit će Nacrt prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. Zajednički su ga izradili Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Uz ministricu o njemu će govoriti i ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Irena Matković.

Izradi dokumenta prethodila je kvalitetna podloga koja otkriva iznimno zanimljive analize stanja, brojčane pokazatelje i statističke podatke o našoj zemlji. Zanimljiv je podatak da je u periodu od 2001. do 2011. zabilježen rast broja stanova za odmor. Prema popisu iz 2011. takvih je stanova bilo 249.243 što je povećanje od 36,6%, u odnosu na prethodno popisno razdoblje tj. 2001. godinu. kada ih je bilo 182.513. Najviše ih je na području Primorsko-goranske, Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije na uskom pojasu uz morsku obalu, ali relativno je veliki broj i u kontinentalnom dijelu Hrvatske, posebno na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Dokument donosi i jednu hrvatsku specifičnost a to je, za površinu zemlje, nesrazmjerno dugačka granica od 1352 kilometra koja zahtjeva prilagodbu schengenskom režimu. Svi su ti podaci dati na raspolaganje stručnoj, političkoj i ostaloj zainteresiranoj javnost kao kvalitetna podloga prilikom odlučivanja o budućem prostornom razvoju područja za koje odgovaraju ili su zainteresirani.

Nacrt prijedloga Strategije odredio je najveće izazove za daljnji prostorni razvoj Hrvatske i predložio potencijalna rješenja. U najveće izazove svakako spadaju: negativna demografska kretanja, neuravnotežen razvoj urbanih i ruralnih sredina te sve češće dramatične posljedice klimatskih promjena.

Dokument posebno ističe potrebu razumnog korištenja prostora i stavlja naglasak na bolju iskorištenost već korištenih prostora a izbjegavanje širenja građevinskih područja. Za budući razvoj Hrvatske izuzetno je važna potreba aktivne prilagodbe novim uvjetima poslovanja i novim poduzetničkim koncepcijama koje su u sve većoj mjeri okrenute poslovanju u digitalnom svijetu, a u fizičkom prostoru zahtijevaju nove tipove organizacije prostora.

Izborom prostora za javno izlaganje željelo se dati dodatnu potporu strateškom usmjerenju prema „unutarnjim“ potencijalima – napuštenim, zapuštenim ili nedovršenim prostorima ili prostorima bez adekvatne namjene. Prostor u kojem će se obaviti javno predstavljanje primjer je prostora kojeg je potrebno dovršiti i privesti punom namjeni koja će služiti građanima Rijeke.

Za vrijeme trajanja savjetovanja, Nacrt prijedloga Strategije biti će dostupan na službenim mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr kao poziv za uključivanje u raspravu o predloženoj koncepciji prostornog razvoja. To je dokument kojim se usmjerava prostorni razvoj cjelokupnog teritorija države do 2030. i prvi dokument strateške razine nakon 18 godina. Trenutno važeća Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske usvojena je 1997.

Detaljniji opis tema kojima se Nacrt prijedloga Strategije bavi može se pročitati na naslovnici mrežne stranice www.mgipu.hr.

Back To Top