skip to Main Content

ARHITEKTONSKI NATJEČAJ za IDEJNO RJEŠENJE NOVE ZGRADE unutar kompleksa INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, Zagreb

Raspisan je natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
organizira i provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja NOVE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSA INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, ZAGREB, BIJENIČKA CESTA 54

Ev.broj nabave EBN-11-2016-MV
Registarski broj natječaja HKA 35-16/ZG-A/NJN

INVESTITOR I RASPISIVAČ
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb, OIB: 49508397045, Telefon: 01/4569 000, Fax: 01/4594 301, koje zastupa ministar, prof.dr.sc. Pavo Barišić, kontakt petar.sokic@mzos.hr.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, Zagreb, OIB: 87490332083, koje zastupa,predsjednik dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh., tel. 01/481-6151, fax. 01/481-6197, e-mail: natjecaji@d-a-z-.hr.

SVE OSTALE INFORMACIJE POTRAŽITE NA STRANICI PROVODITELJA

Back To Top