Članstvo

Društvo arhitekata Rijeka ima sveukupno 130 redovitih članova.

Ako želite postati član Društva arhitekata Rijeka i samim time ga podržati, ovdje možete preuzeti formular za prijavu u članstvo Društva.

Kategorije ČLANSTVA kao i beneficije možete detaljnije proučiti ovdje.

Popunjeni i potpisani formular pošaljite putem e-maila, faxom ili poštom na kontakt:

Društvo arhitekata Rijeka
Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka
Gsm: +385 91 925 1526 (Gorana Stipeč Brlić – predsjednica)
E-mail: info@d-a-r.hr;
OIB: 02738753386
MB: 03347761
ŽR: Raiffeisen Bank  IBAN HR6724840081104685292