skip to Main Content

Članstvo

Društvo arhitekata Rijeka ima sveukupno 130 članova.

Ako želite postati član Društva arhitekata Rijeka i samim time ga podržati, Pristupnica-DAR < ovdje možete preuzeti formular za prijavu u članstvo Društva.

Kategorije ČLANSTVA kao i beneficije možete detaljnije proučiti ovdje.

Popunjeni i potpisani formular pošaljite putem e-maila, faxom ili poštom na kontakt:

Društvo arhitekata Rijeka
Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka
Gsm: +385 95 391 1235 (Tina Borović – tajnica)
E-mail: info@d-a-r.hr
OIB: 02738753386
MB: 03347761
ŽR: Raiffeisen Bank  IBAN HR6724840081104685292

Back To Top