skip to Main Content

Sekcija (mladih)


Sekcija – grupna fotografija

Sekcija (mladih) Društva arhitekata Rijeka osnovana je u listopadu 2010. godine sa ciljem aktivacije i prezentacije mladih naraštaja arhitekata, studenata arhtekture kao i svih onih koji će tek ući u svijet arhitekture. U djelokrug Sekcije spadaju: organizacija izložbi, predavanja, radionice, i druga prigodna događanja u svrhu informiranja i potpore mladim naraštajima.

Sekcija je radna grupa koja se bavi kritičkim propitivanjem razvoja riječkoga društva kroz prizmu arhitekture i urbanizma sa socio-ekonomskim, antropološkim i umjetničkim praksama. Aktivno djeluju od 2016.godine okupljajući studente i stručnjake iz područja arhitekture, krajobrazne arhitekture i dizajna.

Partneri na projektima su im Grad Rijeka, Gradska knjižnica Rijeka, TD Rijeka 2020, Škurinjski susjedi, Dječji vrtić Rastočine, Udruga Rijeka 21, Student day Rijeka, Hrvatska komora arhitekata, Društvo krajobraznih arhitekata, Kreativni kolektiv Kombinat, Art mašina i brojni drugi.

Dosadašnji zapaženiji projekti su:

  • Urbani otoci – vanjski namještaj iz odbačenih materijala projektiran za Student day festival koji se danas koristi u vrtiću Rastočine,
  • trodnevni festival Neboderi – Grad među oblacima, koji se bavio feomenom stambenih tornjeva u Rijeci, sa naglaskom na projekt Rastočine,
  • sudjelovanje u izložbi DeltaLab-a, programskog pravca Slatko i slano projekta Rijeka – EPK 2020, sa projektima idejnih rješenja za reprogramiranje zgrada Ivex-a i krovove nebodera na Kozali,
  • radionica oblikovanja namještaja za prostor Riperaja u suradnji sa KD Čistoćom

Sekcija – Noć muzeja 2017

Sekcija – Neboderi – Grad među oblacima
Back To Top