skip to Main Content

O Društvu


Pozicija prostora Društva arhitekata Rijeka u gradu Rijeci


1. OPĆI PODACI

Društvo arhitekata Rijeka

Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka
Tel/Fax: (051) 585 829
Gsm: +385 95 391 1235 (Tina Borović – tajnica)
E-mail: info@d-a-r.hr;
OIB: 02738753386
MB: 03347761
ŽR: Raiffeisen Bank  IBAN HR6724840081104685292

 

2. PROSTOR DRUŠTVA

Prostor Društva arhitekata Rijeka nalazi se na početku Ulice Ivana Dežmana 2a, u prizemlju uglovne zgrade na sjevernoj strani između Ulice Ivana Dežmana i  Ulice Frana Supila. Prostor je u najmu od Grada Rijeke, sveukupne površine 170.0 m2 te se sastoji od manjeg ureda, spremišta, sobe za sastanke, sanitarija i glavne prostorije površine 115.0 m2.


Tlocrtna dispozicija prostora Društva

 

3. CILJ DRUŠTVA

Cilj Društva arhitekata Rijeka je razvijanje i promicanje hrvatske arhitekture i kulture prostora te afirmiranje raznolikog i kontinuiranog razvoja hrvatske arhitekture.

Radi ostvarenja ciljeva iz prethodnog članka Društvo arhitekata Rijeka obavlja slijedeće djelatnosti:

  • sudjelovanje u organizaciji i provedbi strukovnih natječaja iz područja arhitekture i urbanizma i akcija zaštite čovjekova okoliša
  • poticanje suvremene arhitekture i njenog vrednovanja
  • zaštitu djela hrvatske arhitekture i rada svojih članova
  • sudjelovanje u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva
  • poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija iz područja arhitekture i urbanizma
  • organiziranje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i drugih skupova, izložbi i stručnih putovanja
  • razvijanje suradnje sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama
  • usklađivanje rada arhitekata, njegovanje i razvijanje etike arhitektonskog poziva
  • davanje stručnih mišljenja o elaboratima, analizama, planovima razvoja i slično, na zahtjev društvenih, gospodarskih i drugih organizacija, ili u svoje ime i bez zahtjeva
  • dodjeljivanje odgovarajućih nagrada i priznanja kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture, urbanizma i dizajna, te javnoj afirmaciji dijela članova Društva

Back To Top