Zapisnici

Zapisnik sa Skupštine Društva arhitekata Rijeka održane 11.11.2014. možete skinuti ovdje.

Zapisnik sa Skupštine Društva arhitekata Rijeka održane 13.12.2011. možete skinuti ovdje.