Poveznice

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

Hrvatska komora arhitekata

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Društvo arhitekata Dubrovnik (DAD)

Društvo arhitekata Osijek (DAOS)

Društvo arhitekata Split (DAS)

Društvo arhitekata Šibenik (DAŠ)

Društvo arhitekata Zadar (ZDA)

Društvo arhitekata Zagreb (DAZ)

Udruženje arhitekata Međimurja (UAM)

Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac (DAGGK)

Europan Hrvatska

Storefront for Art and Architecture

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Grad Rijeka

Culturenet.hr

Kulturpunkt.hr

Čovjek i prostor online