Tijela

Upravljačka tijela Društva arhitekata Rijeka temeljem izbora na Skupštini 20.12.2018. su slijedeća:

predsjednik
Gorana Stipeč Brlić

dopredsjednica
Ida Križaj Leko

upravni odbor
Iva Ćuzela Bilać
Albi Enesi
Jana Mikuličić Antulov
Luka Skansi
Maja Stanić

odbor kontrole
Gordan Resan
Damian Sobol Turina
Mate Viduka

sud časti
Vjera Kučan
Ivna Grabovac
Mara Kučan Smešny

delagati u Skupštini UHA
Bojan Bilić
Dean Klemenc
Ida Križaj Leko
Gorana Stipeč Brlić
Martina Mataija
Ana Orlić
Vojko Stanić