skip to Main Content

Sekcije

Sekcija mladih Društva arhitekata Rijeka osnovana je u listopadu 2010. godine sa ciljem aktivacije i prezentacije mladih naraštaja arhitekata, studenata arhtekture kao i svih onih koji će tek ući u svijet arhitekture. U djelokrug Sekcije spadaju: organizacija izložbi, predavanja, radionice, i druga prigodna događanja u svrhu informiranja i potpore mladim naraštajima.

Samostalni projekti Sekcije mladih DAR-a 

Projekt: A.radionica
Vrijeme održavanja: studeni 2010.- lipanj 2011. (subotom, 10:00-13:00)
Voditelj: Gorana Stipeč d.i.a, suradnici: Jana Mikuličić d.i.a, Nika Keller d.i.a.
Sudionici: učenici srednjih škola na području grada Rijeke, kandidati prijemnog ispita za arhitekturu

A.Radionica je likovno-arhitektonska radionica, čiji je cilj priprema kandidata za prijemne ispite na studij arhitekture u vidu crtanja (perspektiva, viziranje, sjenčanje, proporcije, slikanje…), kao i upoznavanja mladih sa suvremenom arhitekturom, aktualnim radovima vodećih arhitekata. Aktivnosti radionice provode se kroz dvadeset i osam tjedana, jednom tjedno (subotom) u prostorijama DaR-a u trajanju od tri sata.
U korisnim pripremama često nam se pridruže gostujući predavači arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti, akademski umjetnici,…

Gostjući predavači:

 • Bojan Bilić d.i.a / Javni prostori velikih gradova
 • Ivana Gršković d.i.agr.,uređenja krajobraza / Krajobrazna arhitektura i zelena slika grada
 • Design Strategist / Anja Zambelli, Veronika Uravić
 • Leo Modrčin d.i.a. / Arhitekura i crtanje
 • Neven Jovanović, aps.uređenja krajobraza
 • Idis Turato d.i.a.
 • Stefano Katunar, akademski kipar
 • Zdenko Trinajstić, prof., srednja škola za primjenjenu umjetnost
 • Luka Korlaet, d.i.a.
 • dizajnerski studio Cipmann/ Martina Čip, Nina Raimann
 • Doris Fatur, akademska umjetnica (grafika)
 • Oliver Čikeš i Iva Ćuzela-Bilać, oboje d.i.a.

Suradnja i sudjelovanje u projektima  Društva arhitekata Rijeka:

Projekt 1: PATCHing the city/Krpanje grada 2010 – Međunarodni stručni skup Revitalizacije luka (Rijeka, Rotterdam, Hamburg)
Vrijeme održavanja: prosinac 2010.
Opis: organizacija i postav izložbe radova sudionika međunarodne radionice Lučka skladišta ( Nevidljivi grad)

Projekt 2: izložba Gasparin&Meier arhitekti
Vrijeme održavanja: prosinac 2010.
Opis: izrada plakata, organizacija i postav izložbe

Projekt 3: PATCHing the city/Krpanje grada 2011 – Public L (od lukobrana do Hartere)
Vrijeme održavanja: ožujak/travanja 2011., srpanj 2011.
Opis: suradnja u organizaciji međunarodne radionice, u organizaciji smještaja i prijevoza sudionika, u organizaciji predavanja, ogledu lokacije…

Projekt 4: godišnja izložba Ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2010.
Vrijeme održavanja: svibanj 2011.
Opis: organizacija i postav izložbe Ostvarenja hrvatskih arhitekata

Sekcija mladih i ove godine nastavlja s radom na projektu arhitektonsko-likovne A.radionice, koja i ove godine ugošćuje arhitekte, dizajnere i profesore u novom ciklusu predavanja namjenjenim svim članovima Sekcije kao i polaznicima radionice. U planu su i novi projekti, kao i nastavak uspješne suradnje s članovima i  Društvom te potpora i pomoć u organizaciji svih zajedničkih projekata.

Više o radu Sekcije mladih DARa možete naći ovdje.

Back To Top