skip to Main Content

Projekt MARE-MONTI: Radionica

Mare-Monti: Grad između fokusa

Istraživački projekt Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Projekt Mare-Monti istražuje potencijale dva prostorna resursa Primorsko-goranske županije: Voz na otoku Krku – veliki artificijelni plato bez neposredne funkcije smješten na super-turistificiranom otoku, te planinu i rekreativni centar Platak, jedno od rijetkih mjesta gdje se može skijati s pogledom na more.

U više pogleda, to su oprečne situacije. Voz pripada Mediteranu, iako nema «tipična» mediteranska obilježja, dok Platak pripada gorskoj Hrvatskoj sa svim uobičajenim svojstvima takvih ambijenata i očuvanom prirodom planinskog kraja. Voz je umjetna topografija nastala ljudskim djelovanjem, no bez funkcije, brutalni ambijent kamene vjetrometine, preostatak industrijske ere i faze «teške» modernizacije. Platak je lijep goranski prirodni prostor premrežen skijalištima i stazama, funkcionalni sistem oslonjen na prirodne i topografske datosti. Voz je izvan percepcije turističke industrije, otuđeni ambijent koji je teško komodificirati i upisati u standardne scenarije industrije turizma, mjesto koje nitko ne «poznaje» i nitko ne koristi. Platak je pitoreskni kraj sa dugom tradicijom različitih oblika turističkog korištenja, popularno izletište, «ikona» i jedan od nositelja regionalnog identiteta, no sa razmjerno limitiranom arhitektonsko-urbanističkom podrškom.

Opisane polarnosti izazov su za testiranje različitih modela novih oblika turizma, a u kontekstu raznolikog karaktera i Primorsko-goranske županije, ali i cijele Hrvatske i regije Alpe-Jadran. Kako od radikalno neprivlačnog Voza učiniti upotrebljiv, koristan prostor? Kako na Platku učiniti kritički «upgrade» a da se ne destabilizira već uspostavljeni eko-urbani sustav koegzistencije prirode i njenog turističkog korištenja. Mogu li se te oprečne situacije povezati u sustav u kojem se različitosti komplementarno dopunjuju?

Jedan od važnih ulaznih parametra jest bilo razmatranje identitetskih i funkcionalnih opreka Voza i Platka, shvaćenih i kao konkretni studijski slučajevi i kao potencijalni poopćeni modeli, pa i metafore. U tom kontekstu turizam je sigurno aktivna poveznica potencijalne utilizacije prostora. No, istraživački projekt ne treba ostati zarobljen unutar shematski i instrumentalno shvaćenog turizma kao pravocrtnog bipolarnih odnosa gost-domaćin/ privremeno-stalno/ rad-dokolica. Turizam, jednako kao i druge aktivnosti u prostoru, promatramo kao dinamički fenomen koji je višeslojan, u kojem se isprepliću različite socijalne prakse, različiti oblici ekonomija, različitih identiteta. Za tako dinamički fenomen (koji se mijenja kroz vrijeme) fizičke strukture ne mogu biti doslovno krojene. Utoliko nas kod razmatranja odnosa događaja (turizma) i arhitekture zanimaju pitanja ovisnosti i autonomije, naročito u smislu njihovih promjenjivih intervala i različitih vjekova trajanja.

Radionica Mare-Monti – otvaranje diskusije

Rijeka / Društvo arhitekata Rijeka

Sudionici: 20 studenata

Pozvani govornici

Dijalozi otvoreni za javnost

Radionica će se paralelno odvijati na nekoliko razina.

Prva radna linija se odnosi na analitičku sintezu i interpretaciju dosadašnjih planova, gdje će se kroz sintetske karte (na kojima su superponirani dosadašnji planski pogledi na regiju županije i na razmatrane prostore u širem kontekstu) pratiti promjene ili kontinuiteti planskih ideja.

Druga radna linija odnosi se na seriju interdisciplinarnih i moderiranih dijaloga između stručnjaka različitih profila koji će, temeljem svojih iskustava, otvoriti diskusiju o problemima vezanim za razmatranim prostore. Povezivat će se stručnjaci različitih profesionalnih profila, pa i različitih pozicija kako bi se pokušalo iskoračiti iz «zone sigurnosti» shematskih disciplinarnih pozicija i nedovoljno provjerenih hipoteza te ući u domenu otvaranja novih pitanja. Nastojat će se povezivati sugovornici iz prakse i sa Sveučilišta, iz privatnog i javnog sektora. Format dijaloga je kratki uvod moderatora, 10-min izlaganja sugovornika koji će prezentirati svoja stručna iskustva vezana za temu radionice, te razgovor.

U projektnoj razini radionice promišljat će se prostorni programi i strategije navedenih lokacija, te će rezultati postati podlogom daljnjh razrada i diskusija.

Mentori radionice su Idis Turato, Maroje Mrduljaš, Mira Stanić, uz goste Krunoslava Šmita, Adama Butigana, Ivanu Katurić, Deana Laha, Gordana Resana i druge.

Program radionice

Petak, 22. 9. 2017.

17:00 – 18:30

Art kino Croatia, Krešimirova ul. 2

Prezentacija i otvorenje izložbe međunarodne studentske radionice Haludovo: Possible Futures održane u akademskoj godini 2016. / 2017.

Radionicu će ukratko prezentirati mentori i odabrani studenti

Sudionici:

Arhitektonski fakultet u Zagrebu, mentori: Idis Turato / Maroje Mrduljaš, Alan Braun / Sonja Tadej

Arhitektonski fakultet u Ljubljani, mentor: Tadej Glažar , asistent: Jure Henigsman

Tehničko sveučilište u Grazu, mentori: Boštjan Vuga, Žiga Kreševič

Subota, 23. 9. 2017.

10:00 –

obilazak lokacije i okolnog konteksta – Voz na otoku Krku

Nedjelja, 24. 9. 2017.

10:00 –

18:00

Art kino Croatia

obilazak lokacije i okolnog konteksta – rekreativni centar Platak

projekcija filma Betonski spavači – Haludovo

Ponedjeljak, 25. 9. 2017.

10:00 – 11:00

11:00 – 17:00

17:00 – 18:00

18:00 – 19:30

Društvo arhitekata Rijeka, Dežmanova 2a

Formalno otvorenje radionice i javno predstavljanje projekta Mare-Monti: Grad između fokusa

Projekt predstavljaju:

Adam Butigan / Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Idis Turato / Arhitektonski fakultet u Zagrebu

rad sa studentima

dnevna interna prezentacija

Postindustrijski pejsaži i planiranje, moderirani razgovor otvoren za javnost

Moderator: Idis Turato / Arhitektonski fakultet u Zagrebu; arhitektonski biro Turato

Sudionici:

Duško Dobrila / Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Leo Modrčin / Arhitektonski fakultet u Zagrebu

Utorak, 26. 9. 2017.

9:00 – 17:00

17:00 – 18:00

DaR

18:00 – 19:30

DaR

rad sa studentima

dnevna interna prezentacija

Alpe-Adria turizam, moderirani razgovor otvoren za javnost

Moderator: Maroje Mrduljaš / Arhitektonski fakultet u Zagrebu

Sudionici:

Dean Lah / arhitektonski studio Enota, Ljubljana

Aljoša Pužar/ Sveučilište u Ljubljani

Srijeda, 27. 9. 2017.

9:00 – 17:00

17:00 – 18:00

DaR

rad sa studentima

dnevna interna prezentacija

posjet Hotelu Navis, Volosko

prezentacija rada / Krunoslav Kapetanović, vlasnik hotela

Četvrtak, 28. 9. 2017.

9:00 – 17:00

17:00 – 18:00

DaR

18:00 – 19:30

DaR

rad sa studentima

dnevna interna prezentacija

Razvoj i eko-sistemi turističkih okoliša: oblici «održivosti», moderirani razgovor otvoren za javnost

Moderatorica: Mira Stanić / Arhitektonski fakultet u Zagrebu

Sudionici:

Saša Begović / arhitektonski studio 3LHD, Zagreb; Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu

Diana Magdić / Teserakt, Split

Petak, 29. 9. 2017.

9:00 – 16:00

9:00 – 10:00

16:00 – 18:00

18:00 – 19:30

DaR

rad sa studentima

gost predavač: doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković / pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, PGŽ

završna prezentacija rezultata radionice uz goste kritičare

Sudionici:

Gordan Resan, dipl.ing.arh. / predsjednik Društva arhitekata Rijeka

Duško Dobrila dipl.ing.arh., Sanja Turk dipl.ing.arh. / Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Reprogramiranje (turističkih) prostora: ekonomija i identiteti, moderirani razgovor otvoren za javnost

Moderatorica: Ivana Katurić / Urbanex, Zagreb

Sudionici:

Miroslav Dragičević / Horwath Consulting, Zagreb

Jana Vukić / Filozofski fakultet u Zagrebu

Back To Top