skip to Main Content

NATJEČAJ: Idejno urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovno rješenje Spomen obilježja u Krapini

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE „GROMOVI“, PODRUŽNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) organizira i provodi

Opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni
N A T J E Č A J
za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog rješenja: Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije

Registarski broj natječaja: 47-17/KR-UAKL/NJN.
Natječaj nije u sustavu javne nabave.

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
Natječaj je: urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni.

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“, Podružnica Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 28, 49000 Krapina, OIB: 34339873375, Internetska adresa: http://www.udruga2gbr-gromovi.hr/, koju zastupa predsjednik Zvonimir Kantolić, telefon: +385957798332, e-mail adresa: gromovi.udruga.kzz@gmail.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač Natječajnog elaborata je Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin).

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Predmet natječaja je Park Janka Draškovića u Krapini, na čkbr. 1569 k.o. Krapina-grad, koji treba integralno sagledati (uži obuhvat – zapadni dio čestice je za realizaciju, a širi obuhvat – istočni dio čestice predstavlja anketni dio natječaja).
Svrha natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog rješenja za Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije. Krajnja svrha i cilj je stvaranje uspomene i odavanja počasti palim braniteljima s područja Krapinsko-zagorske županije, te ujedno stvaranje kvalitetnog javnog prostora kao nove točke okupljanja u Krapini.
Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna pologa za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju spomen obilježja (uži obuhvat).

ROKOVI:
Početak natječaja: 18.09.2017. god.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 3.10.2017. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecajkrapina@gmail.com.
Rok za davanje odgovora na pitanja: 9.10.2017. god. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natječajni elaborat – podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.
Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 2.11.2017. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:
Članovi Ocjenjivačkog suda
1. Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
– predsjednik Ocjenjivačkog suda,
2. Milivoj Mikša, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt,
3. Stjepan Duš, hrvatski branitelj,
Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda
Kaja Šprljan Bušić, mag.ing.prosp.arch., ovlaštena krajobrazna arhitektica,
Tehnička komisija
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,
Tajnica natječaja
Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

NAGRADE:
Određen je ukupni nagradni fond u iznosu od 20.000,00 kn neto.

Cjeloviti OGLAS O RASPISU NATJEČAJA i ostale informacije dostupni su na web-u provoditelja – Društvo arhitekata Varaždin. http://www.davz.hr/poetna/102-krapina-natjeaj-objava

Back To Top