skip to Main Content

NATJEČAJ: Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje DJEČJEG VRTIĆA SESVETSKI KRALJEVEC

Raspisan je PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DJEČJEG VRTIĆA SESVETSKI KRALJEVEC.


RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb.

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine za odgoj djece predškolske dobi zajedno s pratećim vanjskim prostorima, koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u stambeno naselje. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Planira se izgradnja središnje građevine dječjeg vrtića u naselju Sesvetski Kraljevec, kapaciteta 14 skupnih jedinica (okvirno 7 jasličkih i 7 vrtićkih jedinica), sa svim gospodarskim sadržajima, za smještaj 265 djece.

Raspisivač projektnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 1.6.2017.godine

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 23.6.2017. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 4.7.2017. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 15. 9. 2017. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave.

NAGRADE: Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 220.000,00 kuna neto.


Cjeloviti OGLAS O RASPISU NATJEČAJA i ostale informacije dostupni su na web-u provoditelja – Udruženje hrvatskih arhitekata – LINK

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA može se preuzeti sa sljedeće poveznice: https://goo.gl/5yZSNV

S poštovanjem,


Udruženje hrvatskih arhitekata UHA

Croatian Architects’ Association CAA

Trg bana Josipa Jelačića 3/I, 10000 Zagreb, Croatia

Phone +385 (0)1 550 97 05

www.uha.hr

Back To Top