skip to Main Content

Komemoracija za akademika Borisa Magaša

Poštovani,

U povodu smrti akademika prof.dr. Borisa Magaša, cijenjenog arhitekta i dugogodišnjeg profesora Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, komemoracija će biti upriličena u četvrtak, 7. studenog 2013. sa početkom u 14.00 sati u zgradi Građevinskog fakulteta u Rijeci na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, prostorija G 004.

O akademiku Borisu Magašu će govoriti njegovi kolege i suradnici sa Fakulteta, predstavnici Grada i DAR-a kao i kolege sa kojima je surađivao u Zagrebu i šire.

S poštovanjem,
Dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, dekan
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 3, Rijeka

Back To Top