skip to Main Content

PROJEKTNI NATJEČAJ za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA U STENJEVCU

Raspisan je javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I N A T J E Č A J za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA U STENJEVCU
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1809-2018-EMV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 55-18/ZG-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.
OIB: 6181789437
telefon: +385 1 6503788
e-mail: javna.nabava@zagreb.hr
internetska adresa: www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR: UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 4816140, e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Emil Jurcan, dipl.ing.arh., predsjednik; u suradnji s DRUŠTVOM ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083 telefon: +385 1 4816 151, e-mail: daz@d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
Predsjednik UHA-e, Emil Jurcan, dipl. ing. arh. telefon: +385 1 4816140, e-mail: tajnistvo@uha.hr

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za izgradnju Dječjeg vrtića u Stenjevcu.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Dječjeg vrtića u Stenjevcu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Osnovni cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine za odgoj djece predškolske dobi zajedno sa pratećim vanjskim prostorima, koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u stambeno naselje Špansko. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.
Raspisivač projektnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu ponuditelja ima jedna ili više stručnih osoba. Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr i Društva arhitekata Zagreba (DAZ) www.daz.hr , natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://1drv.ms/f/s!Apse3jyUFq3WrTL6CubAwccwqlwP
Izrađivač natječajnog programa:
Dubravka – Petra Lubin, dipl.ing.arh., 546
Ulica Republike Austrije 18
dubravka-petra.lubin@zagreb.hr
01 6101 872

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 28.2.2018. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 19.3.2018. godine.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 29.3.2018. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 30.4.2018. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Mladen Jošić, dipl. ing. arh, predsjednik ocjenjivačkog suda, predstavnik Provoditelja
Nives Škreblin, dipl. ing. arh., dopredsjednica ocjenjivačkog suda, predstavnica Raspisivača
Siniša Justić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
Dubravka – Petra Lubin, dipl. ing. arh., predstavnica Raspisivača
Nenad Ravnić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
Zamjenica člana OS-a:
Zorana Protić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
Tehnička komisija:
Mirna Barac, mag. ing. arh., predstavnica Raspisivača
Ivan Zloušić, mag. Ing. arh, predstavnik Provoditelja
Tajnica natječaja:
Divna Antičević, mag. ing. arh., predstavnica Provoditelja

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 195.000,00 kuna neto.

Cjeloviti OGLAS O RASPISU NATJEČAJA i ostale informacije dostupni su na web-u provoditelja – Udruženje hrvatskih arhitekata UHA

Udruženje hrvatskih arhitekata UHA
Croatian Architects’ Association CAA

Trg bana Josipa Jelacica 3/I
10000 Zagreb, Croatia
+385 1 550 97 05
www.uha.hr

Back To Top