skip to Main Content

UKLJUČITE SE U JAVNU RASPRAVU O NACRTIMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI TE ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA

Na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dana 4. ožujka 2015. godine započelo održavanje javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Nacrtu prijedloga Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, te o Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa, koje traje do 18. ožujka 2015. godine.

“Slijedom navedenog, pozivamo Vas da se aktivno uključite u javnu raspravu i vaše prijedloge, primjedbe i mišljenja na navedene nacrte prijedloga dostavite putem elektroničke pošte na adresu:   pup.zpdpug@mgipu.hr zaključno do 18. ožujka 2015. godine.

Nacrte prijedloga možete vidjeti ovdje:

Nacrt prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,

Nacrt prijedloga Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju,

Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,

Teze o sadržaju Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao stručni nositelj izrade Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, razmotrit će sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva”, stoji u pozivu Hrvatske komore arhitekata.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u javnu raspravu i vaše prijedloge, primjedbe i mišljenja na navedene nacrte prijedloga dostavite putem elektroničke pošte na drustvoarhitekatarijeka@gmail.com do 16.ožujka ili na pup.zpdpug@mgipu.hr zaključno do 18. ožujka.

Back To Top