skip to Main Content

Rezultati natječaja za Tehnološki park Varaždin

TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća
i
DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)
OBJAVLJUJU REZULTATE za
Arhitektonsko-urbanistički, javni, anonimni,
za realizaciju u jednom stupnju, otvoreni

N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog
parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV– CKOIE)
INVESTITOR I RASPISIVAČ: TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih
tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin, OIB: 18115028597, Telefon: 042/500 050,
Internetska adresa: http://www.tp-vz.hr/ , kojeg zastupa direktor, mr.sc. Andrija Petrović, dipl.inf.,
tel: 042/500 050, e-mail: andrija.petrovic@tp-vz.hr
ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42
000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa
predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. tel: 098818174, e-mail: davnatjecajtpvz@gmail.com,
SVRHA I CILJ natječaja bio je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu
zgradu Tehnološkog parka, kojim će se odrediti i cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja.
Izgradnjom nove zgrade TPV – CKOIE namjerava se proširiti opseg djelovanja Tehnološkog parka
Varaždin i uspostaviti tehnološko-poslovni centar koji je konkurentan u ključnim sektorima ekonomije
na međunarodnoj razini.
Pored formalnih KRITERIJA usklađenosti rada s uvjetima raspisa natječaja (u pogledu sadržaja,
rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao slijedeće osnovne
kriterije:
– Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
– Prostorna i oblikovna kvaliteta
– Racionalnost i ekonomičnost rješenja
– Održivost – energetski osviješten koncept na bazi „zelene tehnologije“
– Svi nagrađeni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.
PRAVO SUDJELOVANJA su imale sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član
autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.
Natječaj je proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i
odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) ukoliko iste nisu
bile suprotne Zakonu o javnoj nabavi.
Natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za
izradu projektno-tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima za
potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45. stavak 4. točka 2. Zakona o javnoj nabavi.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, uključujući
procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju
pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.
Na natječaj, koji je trajao od 1.09.2014. god. do roka za predaju natječajnih radova 3.11.2014. god.
zaprimljeno je ukupno 25 radova (19 regularno i 6 neanonimo).
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 184-14-VŽ-AU, OZNAKA IZ PLANA JAVNE NABAVE Raspisivača
natječaja: TPV II/1-2014. OCJENJIVAČKI SUD koji je djelovao u sastavu: Vedran Kögl, dipl.ing.arh. – predsjednik OS-a,
prof.dr.sc. Vjeran Strahonja – dopredsjednik OS-a, mr.sc. Andrija Petrović, dipl.inf., Darinka Brakus,
dipl.ing.arh., Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh., Valentina Fištrek, dipl.ing.arh. – zamjenik člana OS-a, na
VII. plenarnoj sjednici održanoj 27.11.2014. donio je većinom glasova slijedeću Odluku:
I. Nagrada u neto iznosu 80.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 10
AUTOR: STUDIO NEXAR d.o.o.
Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh.
SURADNICI: Vedrana Biškup, mag.ing.arch.
Bruno Brković, građ.teh.
IZRADA 3D VIZUALIZACIJE – vanjski suradnik:
Matija Kokot, dipl.ing.arh.
II. Nagrada u neto iznosu 65.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 13
AUTOR: SODA
PROJEKTNI TIM:
Arhitektura: SODA Zagreb
Vedran Jukić, dipl.ing.arh., Sabina Pleše, mag.ing.arh., Vedran Družina, dipl.ing.arh.,
Maša Medoš, mag.ing.arh., Matija Sedak, stud.arh.
Održivost: ENPLUS Beograd
Ranko Bozović, dipl.maš.inž., Ljiljana Simić, dipl.maš.inž., Branka Živković, dipl.maš.inž.,
Snježana Budimir, dipl.maš.inž., Valentina Vuković, dipl.maš.tehnol., David Mitrinović,
dipl.maš.tehnol., Nenad Altman, dr.ek.nauka, Dejan Stepanović, dipl.maš.inž., Miroslav
Fuštar, maš.tehničar., Čedo Maksimović, pr.dr.građ.nauka, Ljubislav Stamenić,
dr.maš.nauka, Istvan Kenyeres, dr.nauka, Raško Nevenić, dr.geog.nauka, Žarko
Stevanović, pr.dr.maš.nauka, Zvezdan Tomanović, dipl.maš.inž.
Konstrukcija: ARHITEKTONSKI FAKULTET Zagreb
Josip Galić, doc.dr.sc., dipl.ing.građ.
Sigurnost: INSPEKTING Zagreb
Maksim Carević, el.teh., Jasmina Kadija, dipl.ing.arh.
III. Nagrada u neto iznosu 55.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 3
AUTOR: Dario Travaš, dil.ing.arh., ATP Projektiranje d.o.o. Zagreb
SURADNICI I STRUČNJACI uključeni u izradu natječajnog rada unutar tvrtke ATP Projektiranje d.o.o.:
Matthäus Wasshuber, Katharina Schmidt, Michael Lyon, Florent Souly, Adrijana Bajric,
Klaudija Duspara, Martin Krautgartner, Iva Kovačić, Michael Haugeneder, Tobias Hutter,
Florian Stift, Amra Ivojević, Melanie Wiedeck, Giacomo Dodig
IV. Nagrada u neto iznosu 45.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 12
AUTORI: Nika Baričić, dipl.ing.arh.
Damir Petric, dipl.ing.arh.
Hrvoje Vidović, dip.ing.arh.
V. Nagrada u neto iznosu 35.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 8
AUTORI: Stanislav Mladinić, dipl.ing.arh.
Toni Boban, mag.ing.arh.
Za Ocjenjivački sud:
Tanja Martinec, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja

Back To Top