skip to Main Content

Predavanje > Održiva gradnja drvetom u Austriji

Pozivamo Vas na predavanje istaknutog austrijskog arhitekta Andreasa Lettnera na temu
“Održiva gradnja drvetom u Austriji” koje će se održati u Društvu arhitekata Rijeka
u srijedu 15. svibnja u 18 sati.

Predavanje prikazuje fokus drvne građevinske industrije u Tirolu, Austrija, na prefabricirane drvene lamelirane panele.
Obrađuje se proces sa svih strana: marketinški, informacijski kao i edukacija za projektante i izvođače.

ProHolz je udruga Vlade Republike Austrije koja promovira gradnju drvetom, kao ekološkog i ekonomski učinkovitog materijala,
kroz sve faze od nabavke preko projektiranja do izvedbe. Investitori, korisnici, projektanti, stručnjaci, izvođači i
djelatnici državnih tijela dobijaju sve potrebne informaciju o prednostima i načinu korištenja drveta kao građevnog materijala.

Andreas Lettner jedan je od istaknutijih projektanata koji je realizirao nekoliko vrlo uspješnih i nagrađivanih projekata
izvedenih tehnologijom prefabriciranih drvenih lameliranih panela.

Predavanje se boduje sa dva (2) boda u sklopu Programa stručnog usavršavanja.

Back To Top