skip to Main Content

Novi natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 10.04.2013. godine u Narodnim novinama br. 42 te na internet stranicama fonda, javne natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi:

1. sufinanciranja projekata čistijeg transporta
2. sufinanciranja projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode
3. sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u industriji
4. sufinanciranja projekata korištenja obnovljivih izvora energije
5. sufinanciranja projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
6. sufinanciranja projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete.

Fond dodjeljuje sredstva radi financiranja programa, projekata i drugih aktivnosti putem zajmova, subvencija i donacija, sukladno specifičnostima pojedinog natječaja. Ponude se dostavljaju u roku od 60 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, dok je za natječaje pod rednim brojem 2 i 5 rok za dostavu prijava do 10. lipnja 2013. godine.

Više informacija o pojedinom natječaju možete pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Back To Top