skip to Main Content

POZIV: IZLOŽBA ČLANOVA DRUŠTVA ARHITEKATA RIJEKA 2020.

Pozivamo Vas na sudjelovanje u Izložbi članova Društva arhitekata Rijeka.

Želja nam je da se radovi naših članova prezentiraju u ovoj, za Rijeku izuzetno važnoj i na europskoj sceni prepoznatljivoj, godini kao pregled stvaralaštva lokalne arhitektonske scene, kako kroz realizacije tako i kroz nerealizirane ideje i koncepte.

Zbog novonastale situacije oko COVID-19 virusa, termin izložbe u prostoru Društva ćemo naknadno objaviti. Do tada, radove ćemo izložiti u vidu virtualne prezentacije po kategorijama, na našim portalima i portalima sponzora i suradnika. Tako će izložba i Vaši radovi biti vidljivi i dostupni široj publici.

PRAVILA
Moguće je prijaviti radove nastale od zadnje bijenalne izložbe, od 01.siječnja, 2017. godine do danas.
Prijaviti se mogu studenti, zaposleni, nezaposleni, umirovljenici, realizirani projekti, koncepti, ideje, diplome itd.
Kategorije su: arhitektura, urbanizam, dizajn i publicistički rad.

UVJETI
Uvjet za sudjelovanje je plaćena članarina za 2020. godinu.*
Svaki član može prijaviti najmanje jedan rad čije printanje pokrivamo sa plaćenom članarinom.
Ako se želi poslati više radova oni se dopunski plaćaju sa kotizacijom od 60 kuna po radu.

NAČIN PREDAJE
Radovi se predaju u A3 formatu prema uputama i obrascu u prilogu. Svaka od kategorija ima svoju boju. Link na upute i obrazac:
>> https://www.dropbox.com/s/ad902735y1k7fy3/DAR%20BIENALNA%20IZLO%C5%BDBA%202020%202.zip?dl=1
Za one koji nisu u mogućnosti složiti plakate prema predloženoj shemi,
molimo da pošalju svoje radove tako da nacrte šalju u pdf formatu, a fotografije i vizualizacije u jpg formatu veličini od 300dpi.
Vaše prijave i radove šaljite na mail info@d-a-r.hr.


*
Sukladno Vašem statusu uplatite odgovarajući iznos članarine na račun Društva IBAN: HR6724840081104685292. U pozivu na broj molimo napisati ime i prezime te godinu za koju se uplaćuje. Nakon vidljive uplate napraviti će se račun te dostaviti na Vašu e-mail adresu.

KATEGORIJE ČLANSTVA
Redoviti zaposleni član > 250,00 kn
Redoviti nezaposleni član > 120,00 kn
Redoviti umirovljeni član > 60,00 kn
Pridruženi član > 60,00 kn
Student /pripravni član/ > 60,00 kn

Svim članovima koji sudjeluju na izložbi, kao i onima koji su redovno platili članarinu biti će poslan primjerak kataloga ‘Riječka arhitektura 1991-2018’. 

Back To Top