skip to Main Content

Usvojene izmjene i dopune PPU i GUP grada Rijeke

Gradsko vijeće je usvojilo Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Oba prijedloga usklađena su sa izmjenama i dopunama Zakona, a očitovanje i suglasnosti dali su Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH i župan Primorsko-goranske županije. Predmet izmjena i dopuna je prenamjena odnosno korekcija oblika i površine građevinskih područja  gospodarske – proizvodne – pretežito industrijske namjene na industrijskom području Podvežica, Mihačeva draga, Marčeljeva draga, Mlaka, Prezina, Svilno, Školjić, Sušak, kao i područje gospodarske – poslovne – pretežito uslužne, trgovačke i komunalno-servisne namjene na Školjiću, području Torpeda, Draga, Pod Ohrušvom. Tu su i područja gospodarske – ugostiteljsko-turističke namjene – hotela na  području Preluk,  Kuk , Bivio, zatima područja  sportsko-rekreacijske namjene na Rujevici,  Biviu, Kantridi, Svilnom, luke nautičkog turizma na području Škver/Akademija, Brajdica, Baroš i Kantrida.

Što se tiče infrastrukturnih sustava obuhvaćene su površine čvora Orehovica, čvora Rujevica, čvora Kozala, županijske ceste 5025, državne ceste D8, dijela Luke otvorene za javni promet od osobitog međunarodnog značenja: bazen Rijeka te groblja Draga, Sveti Kuzam i Kozala. Obuhvat izmjena i dopuna ovoga Plana za ukupno 32 područja površine je 53,9 ha.

 

Izvor/autor: Grad Rijeka, 28. ožujka 2013.

Back To Top