skip to Main Content

Izbori u HKA

Poštovani članovi Hrvatske komore arhitekata,

Dana 20. travnja 2015. godine održana je 13. izvanredna Skupština HKA na kojoj je donesena Odluka o raspisu izbora za članove vijeća područnih odbora i članove Skupštine HKA.

Slijedom gore navedenog, ovim putem još jednom podsjećamo članove da je rok za predaju kandidacija u Tajništvu Komore četvrtak 21. svibnja 2015. godine.

Obrasce za kandidacije možete naći na web stranici Hrvatske komore arhitekata:

http://www.arhitekti-hka.hr/hr/novosti/poziv-na-kandidiranje-za-izbor-clanova-vijeca-podrucnih-odbora-i-clanova,1750.html

ili ovdje:

Kandidacijski obrazac za člana vijeća PO / člana Skupštine

Obrazac prihvaćanja kandidacije

Prilikom samostalne predaje kandidacije, sukladno odredbama Pravilnika o izborima te Izmjena i dopuna pravilnika o izborima potrebno je prikupiti 10 potpisa članova Komore te ispuniti i obrazac o prihvaćanju kandidature.

Kandidati koje je predložilo Vijeće područnog odbora, svakako moraju ispuniti samo obrazac o prihvaćanju kandidature s odlukom vijeća o kandidaturi.

Ovom prilikom Vas pozivamo da se odazovete i aktivno sudjelujete u radu Hrvatske komore arhitekata!

Srdačan pozdrav,

Tajništvo Hrvatske komore arhitekata

Back To Top