skip to Main Content

DANI EUROPSKE BAŠTINE

U povodu održavanja manifestacije Dani europske baštine u Hrvatskoj 2015.

Konzervatorski odjel Ministarstva kulture RH u Rijeci i Odjel za kulturu Grada Rijeke, pozivaju Vas na predstavljanje programa:

– Arheološkog parka Principij, sobilaskom;

– sanacije i obnove pročelja upovijesnoj urbanističkoj cjelini Rijeke, s obilaskom;

– obnove povijesnih dizala;

u utorak, 6. 10. 2015., s početkom u 10 sati

u Gradskoj vijećnici, Korzo 16.

PROGRAM:

10.00-11.00 / Gradska vijećnica, Korzo 16

Uvodne riječi

mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke

Sanja Šaban, dipl.ing.arh, pomoćnica ministra, Ministarstvo kulture RH

dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, pročelnica, Konzervatorski odjel u Rijeci

Ivan Šarar, prof., pročelnik, Odjel za kulturu Grada Rijeke

. . . . .

Uvodna izlaganja o tematskim cjelinama Dana europske baštine u Rijeci

prof. Nenad Fabijanić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nikolina Radić Štivić dipl.ing.arh., ravnateljica, Odjel gradske uprave za kulturu

Gordana Sobota Matejčić, dipl.pov.umj., viša stručna savjetnica, Konzervatorski odjel u Rijeci

. . . . .

11.00-11.45 / Trg Jurja Klovića

Predstavljanje Arheološkoga parka Principij

Nino Novak, dipl. arheolog, Konzervatorski odjel u Rijeci

Josip Višnjić, dipl. arheolog, Hrvatski restauratorski zavod

Nikolina Radić Štivić , dipl.ing.arh, Grad Rijeka

Margita Dujmić, dipl.ing.građ, Grad Rijeka

. . . . .

12.00-12.45 / Ulica Dolac 7

Predstavljanje obnovljenog pročelja zgrade Casa Veneziana unutar povijesne urbanističke cjeline grada Rijeke

Lilian Stošić, dipl.ing.arh., Konzervatorski odjel u Rijeci

Nikolina Radić Štivić , dipl.ing.arh., Grad Rijeka

Ružica Medurić Javor, dipl.ing.građ., Grad Rijeka

. . . . .

13.00-13.45 / Ulica Ivana Grohovca 1 i 3

Predstavljanje obnovljenih povijesnih dizala

Gordana Sobota Matejčić, dipl.pov.umj., Konzervatorski odjel u Rijeci

Nikolina Radić Štivić , dipl.ing.arh., Grad Rijeka

Iva Kelentrić, prof., Grad Rijeka

DEB_pozivnica_01

DEB_pozivnica_02

Back To Top