Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2013. godini

Za godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitekata u 2013. godini
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/I

telefon: 01 5509 705, faks: 01 48 16 197 e-mail: programi@uha.hr

žiro-račun UHA , IBAN: HR6223600001101550751 matični broj: 3223043 OIB: 01152649489

Propozicije Arhitekti koji žele sudjelovati trebaju biti članovi UHA-e (gradskih, županijskih ili regionalnih društava arhitekata) s reguliranom članarinom za 2013. godinu u matičnom društvu arhitekata.

Nagrade Sukladno “Pravilniku o dodjeljivanju nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata” ostvarenja arhitekata prezentirana na godišnjoj izložbi konkuriraju za godišnje nagrade: Viktor Kovačić za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva Drago Galić za najuspješnije ostvarenje u području stambene arhitekture Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje u području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja Neven Šegvić za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture

Pravilnik o dodjeljivanju nagrada Udruženja hrvatskih arhitekata dostupan u tajništvu uha na www.uha.hr

Prijavni obrazac Prijavni obrazac ( u prilogu + na www.uha.hr ) mora biti ispunjen za svaki pojedini rad za koji se dokumentacija predaje. Obrazac mora biti ispunjen ispravno (osobito točan naziv rada) i sadržavati sve podatke.

Način prezentacije Svaki rad treba biti prikazan na jednom plakatu (nekaširano), formata 420 x 891 mm, vertikalno, prema shemi (u prilogu + na www.uha.hr)

Fotodokumentacija i grafički prilozi osim plakata, predaje se fotodokumentacija i grafički prilozi na formatu A4 pojedinačno uloženi u plastične mape za registrator, ograničeni na maksimalno 6 fotografija te nužno potreban broj nacrta (tlocrti, presjeci, pročelja iz idejnog ili glavnog projekta građevine) A/fotografije ostvarenja: do formata A4, uz navod autora fotografija B/grafički prilozi: do formata A4 s oznakom orijentacije i označenim grafičkim mjerilom u svakom priloženom nacrtu C/tekstualna obrazloženja: pisano na posebnom listu do 1 kartice teksta (1800 znakova) D/publicistika/nakladnički rad: predaje se u 3 primjerka.

Digitalni materijal (dostaviti na CD-u) – 1 fotografija (naziv fotografije: autor_naziv rada.jpg) po izboru autora za katalog (jpg, 300dpi, širina 18 cm, cmyk) – posebna mapa / folder / nacrti (pdf), fotografije (do 6) i tekstualno obrazloženje za arhivu UHA – ispunjena prijavnica(word)

Participacija za sudjelovanje iznosi 400,00 kn po jednom izloženom radu, a za svaki sljedeći rad 200,00 kn (pdv uključen) Uplate na žiro-račun UHA , IBAN: HR6223600001101550751 matični broj: 3223043 OIB: 01152649489

Rok i mjesto predaje dokumentacije do utorka, 01. listopada 2013. u UHA, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb

PRIJAVNICA

SHEMA PLAKATA

Izvor/autor: UHA, 22. srpnja 2013. Ostavi komentar