skip to Main Content

4. Kongres hrvatskih arhitekata – poziv za prijavu radova

Sudjelovanje na Kongresu se u Programu stručnog usavršavanja boduje s dvadesetipet (25) bodova od čega petnaest (15) iz građevno tehničke regulative.

Program ovogodišnjeg Kongresa možete preuzeti ovdje.

Potaknuti Vašim kvalitetnim odazivom na posljednjem Kongresu u Splitu, želja nam je i dalje osnaživati razvoj arhitektonske misli. Stoga ponovno očekujemo brojan i kvalitetan odaziv i Vaše aktivno sudjelovanje u programu 4. kongresa hrvatskih arhitekata u Osijeku.

Pred Vas postavljamo stručni izazov!

Poziv za radove posvećujemo upravo minuloj temi legalizacije koja je intenzivno okupirala arhitekte proteklih mjeseci.

Spomenuti proces legalizacije od samog je početka nailazio na oštre kritike u našoj struci, ali i na zajedništvo u tvrdnji da je besmisleno zatvarati oči pred realnošću i da je upravo ovo iskustvo bilo potrebno kako bi se uredilo stanje u prostoru; ostvarilo temelje za budućnost u kojoj će nezakonito djelovanje biti nepoznato; budućnost u kojoj ćemo imati priliku poboljšati i unaprijediti životni standard ljudskog habitata.

Arhitekti su tijekom ovog procesa imali jedinstvenu priliku ostvariti odnos s puno većim rasponom korisnika nego ikada do sada; posjetili su mjesta na kojima nikada nisu bili; upoznali se s procesima, potrebama i ambicijama građana, i vjerujemo, upoznali upravo te građane s profesijom arhitekta i znanjem kojim raspolažu.

Od samog javnog obznanjenja zakona o legalizaciji, pa tako i nedavno, resorno je ministarstvo potvrđivalo namjeru da će se prikupljena sredstva utrošiti na sljedeći način: lokalnim zajednicama 20% za rad ureda, 30% za komunalno opremanje, a sva ostala sva ostala sredstva država će namjenski utrošiti za sanaciju prostora.

Naš poziv ovog puta je, dakle, usmjeren upravo na gore navedenu namjeru. Budući da ste upoznati s uvjetima na terenu i da Vaša kreativnost prirodno reagira na novi okoliš, koristimo ovu priliku, u kojoj udruženim snagama surađuju UHA i HKA, za formiranje jedinstvene platforme za početak sanacije prostora bespravne gradnje. Drugim riječima, tražimo u najširem rasponu Vašeg kreativnog djelovanja sugestije kako se spomenuta sredstva mogu pretočiti u projekte sanacije prostora. Opseg prijedloga može biti od pojedinačnih prijedloga intervencija na građevinama, do zahvata u prostoru – a čime bi se podigao / poboljšao standard okoliša.

UHA i HKA obvezuju se da će spomenute, odabrane projekte uputiti lokalnim zajednicama, da će ih zastupati i javno prezentirati.

Prijedlozi:

Prijedlozi za sanacija šalju se u obliku postera A3 formata.
Razrada prijedloga (maks. 600 riječi) obuhvaća:
• obrazloženje prijedloga (Zašto, gdje, što i kako?),
• situaciju i prostorni prikazi po odabiru,
• nivo razrade projekta – između projektnog zadatka i idejnog rješenja.

Projektne prijedloge evaluirat će članovi Organizacijskog Odbora.

Slijedom evaluacije pristiglih prijedloga, Organizacijski odbor može uključiti pojedine autore radova za sudjelovanje u okruglim stolovima i sl.

Prijedlozi zajedno s obrascem za prijavu šalju se u elektroničkom formatu na adresu tajnistvo@uha.hr.

OBRAZAC – .doc

Prijedlog mora sadržavati maksimalno 600 riječi, kroz koje se opisuje tema, metodologija provedbe/realizacije, ciljevi prijedloga, okvirni troškovi, i zaključci (što, kako, zašto, za koga, kada?). Veličina fonta je 10pt, bez referencijskih bilješki. Format dokumenta je .doc, .pdf ili .jpg. Ilustracije po izboru. Format A3, najviše tri lista.

Odabrani doprinosi prezentirat će se putem:
– Okruglih stolova i predavanja na 4. kongresu hrvatskih arhitekata u Osijeku, 27.-29.9.2013.
– Poster prezentacije sa grafičkim prikazom studije; analize; primjera koji će biti izloženi za vrijeme Kongresa, te kasnije u regionalnim i lokalnim društvima arhitekata, kao i u lokalnim samoupravama.

Obje vrste doprinosa objavit će se u tiskanim i web materijalima Kongresa.

Rokovi:

Objava Poziva za prijavu radova: 02.07.2013.

Predaja prijedloga radova: 01.09.2013.

Obavijest o prihvaćanju: 15.09.2013.

Postavljanje, prezentacija radova: 27.-29. 09.2013.

Troškove printanja i izlaganja prijedloga snosit će organizatori.

Za dodatna pitanja i upute oko prijave i pripreme radova kontaktirajte nas putem elektroničke pošte na adresu tajnistvo@uha.hr.

Za organizacijski odbor 4. kongresa hrvatskih arhitekata

PRIJAVNICA- .pdf
PRIJAVNICA-.doc

Sanja Cvjetko Jerković, dipl. ing. arh.
Izvršna direktorica Kongresa

Back To Top