skip to Main Content

Stručni skup: URBANA SANACIJA

Poštovani,

Pozivamo Vas na stručni skup Urbana sanacija koji će se održati 26. rujna 2018. godine u Zagrebu.

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

26. rujna 2018. godine, Zagreb

Dvorana 1, Prisavlje 14, jugozapadni ulaz

(Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)

PROGRAM

Urbana sanacija, kako je određeno Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske, predviđena je za naselja i dijelove naselja u kojima je evidentiran niz negativnih prostornih i društvenih procesa: inicijalna neplanska i nezakonita gradnja, degradacija izgrađene strukture, zagušenost prometom, starenje stanovništva, gubitak gospodarskih aktivnosti, kao i za izgrađene prostore koji su pri širenju gradova ostali zanemareni u smislu razvoja javnih sadržaja i infrastrukture te nerijetko sadrže visok udjel nezakonite gradnje.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj početkom listopada 2016. godine pokrenuo je izradu pilot-projekata kojima je cilj doprinijeti razvoju metodologije za izradu planova sanacije područja nezakonite gradnje. Šest zavoda za prostorno uređenje iz kontinentalnog dijela Hrvatske sudjelovalo je u izradi pilot-projekata, i to zavodi za prostorno uređenje Grada Zagreba te Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske županije, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, a koji će biti predstavljeni na Stručnom skupu.

ZBORNIK

Za skup će biti pripremljen i tiskan Zbornik s pilot-projektima izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje te sa stručnim radovima koji će poslužiti kao materijal za daljnje bavljenje temom urbane sanacije.

SUDIONICI

Stručni skup namijenjen je stručnjacima raznih profila, posebice prostornim planerima, arhitektima i krajobraznim arhitektima, te predstavnicima lokalne i regionalne samouprave.

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Stručni skup se u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata vrednuje s šest (6) sati iz područja:

B PROSTOR I OKOLIŠ

B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora

B2.2 Stambene politike

PRIJAVE

Sudjelovanje na stručnom skupu je besplatno.

Više informacija i prijave na www.hzpr.hr

S poštovanjem,

  HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ

(a) Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

(t) +385 1 3712-719

(f) +385 1 3712-872

(e) zavod@hzpr.hr

Back To Top