skip to Main Content

RADIONICA ReSites – EU Interreg Projekt

Lučka uprava Rijeka zajedno sa Gradom Rijeka partner je projektu ReSites, koji je odobren iz Interreg Central Europe programa.

U sklopu projekta održati će se radionica, u srijedu 3. 5. 2017. s početkom u 09:00 sati, u prostoru Lučke uprave Rijeka, na adresi Riva 1, u Rijeci.

Program radionice nalazi se u privitku – ReSites radionica Rijeka – POZIV

Cilj projekta ReSites je unaprjeđenje sustava upravljanja okolišem neiskorištenih ili nedovoljno korištenih industrijskih područja kako bi funkcionalne urbane sredine postale ugodnije mjesto za život.

U cilju razmjene znanja i vještina o integriranom pristupu u ekološkom upravljanju brownfield područjima, u sklopu projekta provoditi će se Radionica o jačanju kapaciteta javnog sektora u planiranju i provođenju regeneracije brownfield područja te donošenju kvalitetnih i održivih mjera i alata za postojano i učinkovito ekološko planiranje- s aspektom na zaštitu okoliša u brownfield područjima.

Ciljne skupine su svi dionici javnog sektora, komunalnog sektora i sektora u zaštiti okoliša s područja Primorsko-goranske županije.

Više o projektu “ReSites”

Lučka uprava Rijeka

Sektor za EU projekte i međunarodnu suradnju

Riva 1, Rijeka

Tel: +385 51 351 111

Back To Top