skip to Main Content

EU fondovi – pregled natječaja i uloga projektanata u pripremi natječajne dokumentacije

S obzirom na veliki broj trenutno otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz europskih fondova kao i brojne natječaje u najavi, Društvo arhitekata Rijeka za svoje članove organizira radionicu na temu povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova i to prvenstveno za projekte koji uključuju građevinsku komponentu i/ili energetsku obnovu. Uz prezentaciju trenutno otvorenih i natječaja u najavi, radionica će obuhvatiti sam proces pripreme natječajne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola te način na koji projektanti mogu doprinijeti uspješnosti projekta u svim fazama projekta, od pripreme dokumentacije do provođenja projekta. Predviđeno je i vrijeme za postavljanje pitanja i raspravu.

Radionica će se održati 18.11. u 17,30  u prostorima Društva arhitekata Rijeka.

Predavač: Marija Sitar, direktorica

CALLURO d.o.o.
Zagreb, Predovečka 15
Rijeka, Splitska 2
mob: 00 385 91 781 0543
e-mail: marija@calluro.hr
web: www.calluro.hr

calluro

eu fondovi 01

Back To Top