skip to Main Content

2. natječaj za prijavu rješenja suvenira Turističkoj zajednici Grada Krka

Turistička zajednica Grada Krka raspisuje drugi natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolji propozicije natječaja i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označen markicom Dar iz Krka te prezentiran u prostoru Turističko-informativnog centra u gradu Krku, Stossmayerova 9.
Autori/proizvođači odabranih suvenira dobiti će Potvrdu o originalnosti suvenira grada Krka.

Na prethodni natječaj pristiglo je ukupno 113 prijedloga, a nakon selekcije markicom ih je označeno njih 40. Tom prigodom odabrani suveniri na drugi se natječaj ne moraju iznova predlagati već zadržavaju pravo korištenja tada dobivene markice.

Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade načinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za ovo podneblje karakterističnih materijala.

Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

Suvenire je potrebno dostaviti u naravi, ukoliko je potrebno u primjerenom pakiranju, te obvezno uz priloženu ispunjenu Prijavnicu.

Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivati će peteročlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka.
Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija, estetika, ekologija, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada Krka.
Obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijeti će Odluku o odabiru suvenira koji će uz izlaganje u prostoru Turističko-informativnog centra steći pravo nošenja markice Dar iz Krka.
Suveniri će biti izloženi u Turističko-informativnom centru u gradu Krku. Iste će pratiti posebno dizajniran katalog koji će uz fotografije pružati i ostale informacije o svakom pojedinom suveniru: kratku priču, podatke o autoru/proizvođaču i popis prodajnih mjesta gdje je isti moguće pribaviti.

Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratiti će se autorima/proizvođačima.

Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo da odabrane suvenire koristiti u vlastitim promidžbenim aktivnostima.

Turistička zajednica Grada Krka zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je do 01. veljače 2013. [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu:

Turistička zajednica Grada Krka
Vela Placa 1/1
51500 Krk
s naznakom: za 2. natječaj za prijavu rješenja suvenira.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na broj telefona: 385 [0]51 221 414 .

Nepotpune i zakašnjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će u roku od 20 dana od završetka natječaja objavljena na služebim Internet stranicama Turističke zajedice Grada Krka i Grada Krka.

Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.

Natječaj je otvoren od 15. prosinca 2012. do 01. veljače 2013., a objavljen je na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

 

Autor/izvor: TZ Grada Krka, 18. prosinca 2012.

Back To Top