Sadržaj natječajne dokumentacije

09.07.2013. Opći uvjeti & program

Natječajna dokumentacija sadrži: Opće uvjete natječaja, Program natječaja i Natječajne podloge

Sadržaj natječajne dokumentacije

09.07.2013. Opći uvjeti & program

Natječajna dokumentacija sadrži: Opće uvjete natječaja, Program natječaja i Natječajne podloge

Opći uvjeti natječaja

09.07.2013. Opći uvjeti & program

Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 165-13-RI-UA.

Opći uvjeti natječaja

09.07.2013. Opći uvjeti & program

Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 165-13-RI-UA.

 
Copyright © DAR
Foto by Damir Krizmanić
Društvo arhitekata Rijekaa
Ivana Dežmana 2a,
Rijeka, 51000, Hrvatska
Tel/Fax: (051) 585 829
Gsm: (099) 665 55 67 (izvršna tajnica)
OIB: 02738753386 , MB: 03347761
e-Mail: info@d-a-r.hr