skip to Main Content

WEBINAR – Obnova i zaštita

Pozivamo Vas da nam se pridružite u četvrtak, 04.02.2021. u 9.30 sati na prvom ovogodišnjem webinaru putem Zoom aplikacije.

Webinar smo pripremili u suradnji s  tvrtkom Caparol d.o.o. (https://www.caparol.hr/) na temu: Materijali i tehnike vezani za obnovu i zaštitu betonskih konstrukcija i obnovu povijesnih građevina sa naglaskom na materijale za dekorativno oblikovanje.
Predavanje će održati tehnički savjetnik firme Caparol d.o.o. Tihomir Vujasinović, dipl. ing. građ.

Program i struktura predavanja:

1. Uvod
2. Materijali i tehnike pri obnovi i zaštiti povijesnih građevina i spomenika kulture
Prednosti i mane materijala na bazi silikata, kalijevog vodenog stakla i vapna pri obnovi i sanaciji povijesnih građevina.
Sanacija završnih ploha fasada povijesnih građevina degradiranih utjecajima vode i vlage.
3. Dekorativno oblikovanje povijesnih građevina i spomenika kulture
Osim tehničkih uvjeta, obnova i zaštita povijesnih građevina usko je vezana i za njihovo završno dekorativno oblikovanje koje će biti obrađeno kroz izbor odgovarajućih dekorativnih tehnika i materijala.
4. Podni i zidni premazi na akrilnoj, epoxy i PU bazi
Mogućnosti zaštite i dekorativnog oblikovanja mineralnih površina (beton, estrih) materijalima na akrilnoj, epoxy i PU bazi.
5. Sanacija i zaštita betonskih površina u interijerima i eksterijerima
Kako uz tehničku zaštitu betonskih i armirano betonskih površina, zadovoljiti i dekorativne zahtjeve.
6. Dekorativno oblikovanje betonskih površina u interijerima i eksterijerima
Završna dekorativna obrada betonskih površina u interijerima i eksterijerima sa transparentnim i toniranim glazurnim premazima.

PRIJAVE
Webinar će se održati preko platforme Zoom na hrvatskom jeziku, a da bi mogli sudjelovati pošaljite nam Vaše podatke (ime i prezime, e-mail) na mail info@d-a-r.hr  kako bismo Vam poslali link putem kojeg ćete pratiti predavanje. Maksimalan broj sudionika je 100.

Sudjelovanje na ovom Webinaru biti će bodovano od strane HKA  1 bodom.

Back To Top