skip to Main Content

Rezultati natječaja za Sveučilišni centar u Osijeku

stepinceva

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU raspisuje

GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK provodi

OTVORENI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI, ZA REALIZACIJU

N A T J E Č A J

ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE PROSTORA SVEUČILIŠNOG CENTRA U STEPINČEVOJ ULICI U OSIJEKU

Raspisivač / investitor Natječaja je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek, MB 3049779, OIB 78808975734 koje zastupa Rektorica prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik.

Provoditelj Natječaja je Građevinski fakultet Osijek, Drinska 16a, Osijek, OIB 04150850819, kojeg zastupa Dekan prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

Natječaj se provodio u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90./11.), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine” broj 112./06.).

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-VV-01/2013 REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 154-13-OS-A

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:

1. prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda, Prodekan za projekte i suradnju s gospodarstvom Građevinskog fakulteta Osijek

2. prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik, Rektorica Sveučilišta J.J.Strossmayerau Osijeku

3. prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ., Prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku

4. prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh., Predstojnica Zavoda za arhitekturu i urbanizam Građevinskog fakulteta Osijek

5. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., zamjenica Gradonačelnika Grada Osijeka, Predsjednica Društva arhitekata grada Osijeka

– zamjenik člana: Miroslav Pavlinić, dipl.ing.arh.

na svojoj 3. sjednici održanoj 22., 23., 24., 25. i 26. travnja te 2. i 6. svibnja 2013. godine u prostorijama Rektorata Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku donio je jednoglasno slijedeću ODLUKU o  nagrađenim radovima:

RADU POD ŠIFROM „13“ DODJELJUJE SE 1. NAGRADA U IZNOSU 100.000,00 kn neto  AUTORI: Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh. Boris Petrović, dipl.ing.arh.

RADU POD ŠIFROM „11“ DODJELJUJE SE 2. NAGRADA U IZNOSU 80.000,00 kn neto  AUTOR: Goran Jagić, dia

RADU POD ŠIFROM „06“ DODJELJUJE SE 3. NAGRADA U IZNOSU 45.000,00 kn neto  AUTORI: Siniša Bodrožić Ivan Rališ

RADU POD ŠIFROM „18“ DODJELJUJE SE 4. NAGRADA U IZNOSU 25.000,00 kn neto  AUTORI: Vedran Pedišić, dia Iva Marjančević, dia Gordana Gregurić Miočić, dia Mladen Hofmann, dia Erick Velasco Farrera, dia Hrvoje Davidovski, dia

 

OCJENJIVAČKI SUD

Back To Top