skip to Main Content

REZULTATI NATJEČAJA za izradu urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog rješenja spomenika/umjetničkog obilježja moru na centralnom trgu u Puntu (na otoku Krku)

Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, OIB: 59398328383 raspisuje, a
Društvo arhitekata Rijeka (DAR) Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB: 02738753386,organizira i provodi
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu urbanističko – arhitektonsko- krajobrazno – likovnog idejng rješenja
“SPOMENIKA/UMJETNIČKOG OBILJEŽJA MORU NA CENTRALNOM TRGU U PUNTU (na otoku Krku)
Registarski broj natječaja: 80-19/PN-UAKL/NJN
Broj objave u EOJN RH: 2019/S F12-0026438
Evidencijski broj javne nabave: PN1/19

Procjenjena vrijednost javne nabave 240.000,00kn
Izrađivač natječajnog elaborata: Petra Karuza, ovl. arh., A 4036, Rijekaprojekt-Koning d.o.o., Moše Albaharija 10a, 51000 Rijeka, OIB: 83396263429
Tajnik: Damian Sobol Turina, mag.ing. arh. urb,
Tehnička komisija: Ana Orlić mag.ing.arh.

Natječaj je trajao u periodu od 4. srpnja 2019. godine do 3. rujna 2019. godine. Na natječaj je pristiglo 20 radova od kojih je 19 ostvarilo pravo sudjelovanja. Ocjenjivački sud u sastavu: Ida Križaj Leko, mag.ing.arh (predsjednica), Igor Eškinja, akademski slikar, (predstavnik provoditelja), Marinko Žic, općinski načelnik ( predstavnik raspisivača) Goran Bonifačić, zamjenik (predstavnik raspisivača) objavljuje

REZULTATE NATJEČAJA

1. nagrada(u neto iznosu od 25.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „12“
autor: Marina Kontić mag.ing.arch., Hrvatska / Motovun
suradnici: Arch. DI. Dr. David Calas, Austrija / Beč, Sven Wuttej BSc., Austrija / Beč, Clemens Horvath BSc, Austrija / Beč, Irma Tješić – Drinković, Hrvatska / Zagreb

2. nagrada(u neto iznosu od 15.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „10“
autor: Ivana Bakotić mag. ing. arch., ovl.arh., Hrvatska / Split

3. nagrada(u neto iznosu od 10.000,00 kn) dodjeljuje se radu pod oznakom „03“
autor: Maša Varga, mag. ing. arch., ovl.arh., Hrvatska / Zlatar

Strukovno priznanje Ocjenjivačkog suda dodjeljuje se radu pod oznakom „18“
autori: Irena Bakić mag.ing.arh., Sonja Halapir, mag.ing.arh., Ivana Borovnjak, dipl.dizajner, Maša Poljanec, dipl.dizajner, svi Zagreb / Hrvatska

PREDMET NATJEČAJA je izrada urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog idejnog rješenja spomenika točnije umjetničkog obilježja moru na centralnom trgu u Puntu. Svrha je dobivanje kvalitetnog idejnog rješenja spomenika tj.umjetničkog obilježja moru te odabir najboljeg prijedloga za realizaciju, koje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe, i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova, bez obzira na mjesto prebivališta/sjedišta. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh.. Natjecatelji mogu sudjelovati na natječaju samo ako ispunjavaju stručne i ostale uvjete koji su utvrđeni natječajnom elaboratu i koji su objavljeni prilikom objave oglasa natječaja ili koji su propisani Zakonom o javnoj nabavi.

KRITERIJI Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati; prostorno-oblikovno i funkcionalno rješenje u odnosu na urbani kontekst; harmonija suvremenog izričaja s krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima, kreativnost, originalnost,usklađenost rješenja u pogledu odabira materijala i sl.; s glavnim projektom koji je dan u sklopu natječajne dokumentacije; prepoznatljivost koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja; tehničku uvjerljivost i izvedivost rješenja; racionalnost i ekonomičnost rješenja.
Rezultati ocjene prema navedenim kriterijima pisano će se obrazložiti.
Ocjenjivački sud ima pravo donošenja preporuka Raspisivaču natječaja i autoru prvonagrađenog rada.
Natječaj je proveden u skladu s Pravilnikom o natječajim s područja arhitekture i urbanizma i Zakonom o javnoj nabavi.

Back To Top