skip to Main Content

Rezultati natječaja > Uređenje Parka pomirenja u Vukovaru

Provoditelj i raspisivač: UDRUŽENJE HRVATSKI ARHITEKATA (UHA)

OBJAVLJUJU REZULTATE za
državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ ZA UREĐENJE PARKA POMIRENJA U VUKOVARU

Na natječaj koji je trajao od 3.4.2013. do roka za predaju natječajnih radova 3.6.2013. regularno je zaprimljeno 13 radova. Registarski broj natječaja je 159-13-VK-UA.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Kata Marunica, dipl.ing.arh., predstavnica UHA, Mirjana Miškić Domislić, mag.ing.prosp.arch., predstavnica HDKA, dr.sc. Mara Marić, mag.ing.prosp.arch, predstavnica HDKA, Fani Frković, dipl.ing.arh, predstavnica UHA (zamjenica člana OS-a), na završnoj plenarnoj sjednici održanoj 16.6.2013. donio je većinom glasova slijedeće odluke:
Sredstva za provedbu natječaja osigurao je Grad Zagreb.

I. nagrada u neto iznosu 40.000,00 kn dodijeljuje se radu pod brojem 7

Autori: Melita Čavlović, dipl.ing.arh.
Antun Sevšek, dipl.ing.arh.
Suradnja: Hana Grebenar, dipl.ing.arh
.

II. nagrada u neto iznosu 24.000,00 kn dodijeljuje se radu pod brojem 8

Autor: Tissa.d.o.o., Poreč
Ana Slamar, dipl.ing.arh.
Suradnici: Romana Kačić
Mattias Liden

III. nagrada u neto iznosu 16.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 11

Autori: Marin Binički, dipl.ing.arh.
Anna Kocsis, stud.arh.
Sandra Perić, stud.arh
.

Za Ocjenjivački sud:
Doc.dr.sc., Petra Pereković, mag.ing.prosp.arch., Tajnica natječaja

Back To Top