skip to Main Content

OTKAZANO – PRIMJENA PRAVILNIKA O STANDARDU USLUGA ARHITEKATA

Obavještavamo da se najavljeno predavanje Primjena Pravilnika o standardu usluga najavljeno za 8. svibnja u 12,00 sati u Društvu arhitekata Rijeke otkazuje zbog malog broja prijava.

Isto predavanje održat će se 7. svibnja u 12,00 sati u Puli u prostorijama HGK Županijske komore Pula.

Hrvatska Komora Arhitekata
CIKLUS SEMINARA O PRIMJENI PRAVILNIKA O STANDARDU USLUGA ARHITEKATA
8. svibnja u Rijeci, Društvo arhitekata Rijeke, Ivana Dežmana 2a

Slijedom rezultata istraživanja provedenog s osnovnim ciljem određivanja vrijednosti prosječne cijene radnog sata koju su arhitektonski uredi ostvarili na tržištu tijekom 2013. godine, a koje je provedeno na reprezentativnom uzorku članova, te objavljeno na web stranici Komore, Hrvatska komora arhitekata organizira ciklus seminara

PRIMJENA PRAVILNIKA O STANDARDU USLUGA ARHITEKATA

Prisustvovanjem predavanjima dobit ćete konkretne informacije o primjeni Pravilnika, određivanju cijene usluge i primjene programa za njen izračun, te imati priliku postavljati pitanja predavačima.

Predavači
Zlatko Hanžek, dipl. ing. arh.
Vladimir Petrović, dipl. ing. arh.

Prikazat će sljedeće teme
Osnove određivanja cijena usluge projektiranja za zgrade
– Način određivanja proračunskih troškova
– Određivanje stupnja složenosti
– Norma sat
Sadržaj usluge
– Način nuđenja usluga
– Zajedničko nuđenje arhitektonskih usluga i usluga drugih struka
– Program za izračun cijena usluga
Usluge prostornog planiranja
– Primjeri izračuna cijena  usluga za različite vrste zgrada i prostornih planova

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja boduje s četiri (4) boda iz građevinsko – tehničke regulative.

Za sudjelovanje na predavanju potrebno je prijaviti se prijavnicom ili preko weba Komore (Stručno usavršavanje, Prijava na skupove) i uplatiti kotizaciju u iznosu 250,00 kn (200,00 kn + PDV)

prijava i uplata – web HKA

Prvo predavanje će se održati u Zagrebu, u petak, 10. travnja 2015. godine od 12,00 – 16,00 sati u Velikoj dvorani Chromosovog tornja, Ul. grada Vukovara 271/2.

Nakon Zagreba, predavanja će se održati i u drugim gradovima RH, uvijek u terminu od 12,00 do 16,00:

24. travnja – Varaždin u Salonu 3, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1

29. travnja – Karlovac, Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, Banjavčićeva 8

7. svibnja – Pula, Županijska komora Pula, Carrarina 5

8. svibnja – Rijeka, Društvo arhitekata Rijeke, Ivana Dežmana 2a

22. svibnja – Dubrovnik, Sveučilišni kampus, Branitelja Dubrovnika 41

29. svibnja – Osijek, Dom tehnike, Trg Jurja Križanića 1

2. lipnja – Čakovec

11. lipnja – Zadar

12. lipnja – Split

Hrvatska Komora Arhitekata

http://www.arhitekti-hka.hr/

Back To Top