skip to Main Content

Prikaz nove regulative i e-sustava u gradnji

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 625,00 kn (500,00 kn + PDV), a uključuje sudjelovanje na stručnom savjetovanju, osvježenje u pauzi predavanja te tiskane materijale.

> PROGRAM

> PRIJAVNICA

 

Hrvatska komora arhitekata
Ul. grada Vukovara 271/2
10000 Zagreb
Tel: 01/5508-411
Fax: 01/5508-403
E-mail: ssu@arhitekti-hka.hr

Back To Top