skip to Main Content

Predavanja u organizaciji Kluba Društva arhitekata Rijeka

Klub Društva arhitekata Rijeke poziva zainteresirane na ovotjedna predavanja koja će se održati prema slijedećem rasporedu:

27.veljače 2014. četvrtak u 17.00 h  ” Između distopije i stvarnosti ”  Ida Križaj, dia

u 19.00 h  ” Arhitektura turizma – nedovršene modernizacije ”        Maroje Mrduljaš, dia

28. veljače 2014.  petak u 17.30 h   ” Rijeka i Arhitektura ”          Silvije Novak, dia, partner 3LHD

 

02.1

Back To Top