skip to Main Content

PPUG Rijeka – Izmjene i dopune / JAVNA RASPRAVA

PPU_2017_Javna rasprava

DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA

i

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

 

POZIVAJU VAS NA JAVNU RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA RIJEKE.

U petak 27. siječnja 2017. godine pozivamo zainteresirane članove na javno izlaganje s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna Plana.

 

TERMINI – Petak 27.01.2017:

– U zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 11,00 sati,

– U Gradskoj vijećnici, Korzo 16, u 18,30 sati.

 

Više na:

http://www.rijeka.hr/JavnaRaspravaPPU2017

Back To Top