Osmisli originalan drenovski suvenir i 3D printaj Drenovu!

Moderne tehnologije gotovo su svakog pojedinca pretvorile u stvaraoca ili, bolje rečeno, svakome pružile priliku da to postane ako ima dovoljno volje i nadahnuća.

Jedna je od intrigantnijih tehnologija na tom pragu ona 3D printanja koja će prema nekim predviđanjima postati sastavnim dijelom dobrog dijela kućanstava. 3D printanje nalazi primjenu u najrazličitijim područjima – u medicini, arhitekturi, industriji od igračaka do automobila, a jedno je od zanimljivijih područja primjene izrada suvenira.

Zahvaljujući softverima za 3D modeliranje i uređajima za 3D printanje, svaka zajednica, ma koliko mala i (ne)razglašena bila, može stvarati vlastite jedinstvene prepoznatljive suvenire.

Upravo zato drenovska Udruga “Bez granica” koja stoji iza razvoja Zavičajnog muzeja Drenove  i Gradska knjižnica Rijeka, partneri u razvoju inkubatora 3D printanja za djecu i mlade raspisuju poziv u potrazi za idejnim rješenjem drenovskog suvenira koji će se i izraditi i 3D printati u Gradskoj knjižnici Rijeka. 

Natječaj se odvija u 3 kategorije među kojima svaka ima svoje specifične karakteristike, zahtjeve i očekivanja.

Više o natječaju čitajte ovdje.