ORIS – časopis za arhitekturu i kulturu

Magazin za arhitekturu i kulturu Oris kontinuirano izlazi od 1999. godine kao hrvatsko-englesko izdanje u dvomjesečnom ritmu. Sadržajno težište je prikaz recentnih arhitektonskih praksi, a magazin prati i zbivanja iz područja dizajna, fotografije i vizualnih umjetnosti i teorije. Postav uredništva je razmjerno stabilan i dio današnjih urednika radi na magazinu od prvog broja čime je zajamčen kontinuitet i profesionalnost. Naravno, uredništvo se tijekom godina postepeno popunjava i sa novim članovima mlađe generacije čime je stvoren tim koji je heterogen u preferencijama i interesima ali i usklađen u smislu spremnosti na timski rad. U konceptualnom smislu časopis je u potpunosti kolektivni proizvod a metoda rada uredništva se bazira na kontinuiranoj polemici o svim prilozima kao i na ravnomjernoj podjeli odgovornosti i radnog opterećenja. Oris i Oris kao tvrtka su potpuno profesionalizirani u području izvršnog uredništva, poslovanja, distribucije i marketinga čime je stvorena sigurna baza za rad uredništva koje nije opterećeno organizaciono-administrativnim pitanjima. Oris su od 1999. do danas uređivali ili uređuju: Ante Nikša Bilić, Damir Fabijanić, Sanja Filep, Tadej Glažar, Vera Grimmer, Ante Rašić, Andrija Rusan, Urša Komac, Matej Mljač, Mateja Medvedič, Silva Kalčić, Maroje Mrduljaš, Ana Šilović, Alan Kostrenčić, Ana Dana Beroš, Miranda Veljačić i Tamara Zamelli.

Uređivačka koncepcija se bazira na promociji i vrednovanju arhitekture koja predstavlja kulturni i društveni doprinos, a magazin je od svojih početaka bio usmjeren prema autorskoj arhitekturi i visokovrijednim radovima sa određenim naglaskom na srednjoevropskom kontekstu. Kontinuirano se nastoji održati uravnotežen omjer prikaza regionalnih i internacionalnih radova kako bi se istražilo odnose i veze između lokalnih i inozemnih praksi, bilo da je riječ o globalnim, internacionalnim tendencijama ili drugim regionalnim scenama.

Magazin od svojih početaka zadržava svoju osnovnu koncepciju ali i reagira na aktualne promjene i potrebe pa sa stabiliziranjem društvene situacije i povećanjem graditeljske produkcije u regiji zauzima angažiraniju poziciju. Tako uz promociju afirmativnih postignuća, magazin nastoji djelovati izraženije kritički, pogotovo po pitanju osjetljivih ili posebno eksponiranih projekta ili zahvata od šireg urbanog značaja, kao što se i kritičari potiču na objektivnu i višeslojnu valorizaciju radova koje problematiziraju. Također, za normalizacijom situacije u jugoistočnoj Evropi, nastoji se pratiti događanja i u tim sredinama te sudjelovati u njihovoj afirmaciji.

Struktura magazina nije čvrsto fiksirana po rubrikama nego se magazin sadržajno prilagođava tematskom okviru broja i aktualnim događanjima. Iz tog razloga je svaki broj drugačiji u smislu zastupljenosti različitih područja pri čemu se nastoji da prilozi formiraju tematske cjeline ili da su u određenoj mjeri sadržajno povezani. Žanrovski, većina tekstova pripada konvenciji kritičkih prikaza, ali se publiciraju i prilozi koji su esejističkog karaktera. Magazin njeguje i tradiciju opsežnih intervjua sa najeminentnijim protagonistima internacionalne i lokalne scene pa su tako primjerice publicirani razgovori sa Kennethom Framptonom, Peterom Zumthorom, Hansom Holleinom, Wolfom D. Prixom, Danielom Libeskidom, Bernardom Tschumijem, Davidom Adjayeom, Atelierom Bow Wow, Ivanom Crnkovićem, Hrvojem Njirićem, Matijom Bevkom i Vasom Perovićem i mnogim drugima.

Dizajn je bitna odrednica identiteta i koncepcije magazina pri čemu se nastoji uskladiti vizualna dojmljivost sa čitljivošću i preglednošću sadržaja. Dizajn se u redovitim ciklusima obnavlja pa prvih 49 brojeva potpisuje Studio Rašić iz Zagreba, a od broja 50 Oris se prelama prema dizajnu Damira Bralića, Vanje Cuculića i Nikole Đureka. Za taj redizajn bio je organiziran i pozivni natječaj na kojem je sudjelovalo 7 istaknutih hrvatskih dizajnera i dizajnerskih studija kako bi se dobilo najprikladnije rješenje. Posebna pažnja se posvećuje editorialu fotografije i layouta pa uredništvo blisko surađuje sa dizajnerima na prijelomu svakog priloga.

izdavač
Arhitekst d.o.o.
Klaićeva 44
10000 Zagreb

za izdavača
Andrija Rusan

glavna urednica
Vera Grimmer

odgovorni urednik
Maroje Mrduljaš

urednici
Ana Dana Beroš, Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar, Alan Kostrenčić,
Andrija Rusan, Tamara Zamelli

izvršna urednica
Dubravka Jančić

grafička urednica
Tatjana Malnar Pocrnić

Comments or questions are welcome.

* indicates required field