skip to Main Content

OISTAT Međunarodni natječaj za plutajuće kazalište za studente i mlade arhitekte

OISTAT Theatre Architecture Competition je međunarodni idejni natječaj, namijenjen studentima i mladim arhitektima, koji se organizira svake četvrte godine od strane arhitektonske komisije OISTAT-a ((International Organization of Scenographers, Technicians and Theatre Architects). Tema ovogodišnjeg natječaja je projektiranje plutajućeg kazališta sa sidrištem na posebnoj lokaciji na rijeci Spree u Berlinu, ali s mogućnošću premještanja na druge lokacije na rijeci. 

Back To Top