skip to Main Content

Objava nevažećih pečata ovlaštenih arhitekata

Na temelju članka 9. stavka 3. statuta Hrvatske komore arhitekata, a sukladno odluci Upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata Odluka UO 06112/13092013— prestanak važenja starih pečata, pečati ovlaštenih arhitekata, koje je izdavala HKA od 01. siječnja 2007. god. do 26. kolovoza 2013. god. prestaju važiti sa danom 31. listopada 2013.god. i postaju važeći samo oni pečati koji su izdani nakon datuma 26. kolovoza 2013.god.

Važeći pečati izgledaju poput uzorka na otisku:

Otisak novog pečata pečata

Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama i dostavit će se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Molimo da navedeno uzmete na znanje.

S poštovanjem,
Tomislav Ćurković, ovl.arh.,
predsjednik HKA

 

Autor/izvor: HKA, 24. listopada 2013.

Back To Top