skip to Main Content

Objavljene nominacije za godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata za 2019. godinu

Objavljene su nominacije Hrvatske komore arhitekata za 2019. godinu za Medalju za arhitekturu i Medalju za konceptualni pothvat. Odluku o nominacijama donio je ocjenjivački sud u sastavu: akademik Nikola Bašić, dipl. ing. arh., predsjednik; Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh.; prof. Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.; akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh.; i prof. dr. sc. Karin Šerman, dipl. ing. arh.

Za Medalju za arhitekturu Ocjenjivački sud nominirao je četiri realizacije:


Foto: Jure Živković

Grand Park Hotel Rovinj
Autori: 3LHD Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije Novak, Paula Kukuljica

Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split
Autori: Ivan Vulić, Ivan Radeljak


Foto: Marko Mihaljević

Bazen i recepcija kampa Stella Maris
Autori: NFO Damjan Kolundžić, Kata Marunica, Nenad Ravnić


Foto: Robert Leš

Seosko domaćinstvo na Hartovskom vrhu
Autori: Branimir Rajčić, Mariela Žinić

Za Medalju za konceptualni pothvat Ocjenjivački sud nominirao je dva rada:


Foto: Samir Cerić Kovačević

LA agriculture 2019, IV interdisciplinarna radionica na Lastovu i postprodukcija
Autori: Marina Bucat, Ivana Marčeta Frlan, Marijana Mastilović, Žarko Tičinović, Korana Zavadlav

Mjera, časopis Društva arhitekata Dubrovnik
Autori: Divna Antičević, Božo Benić, Romano Duić

 

Back To Top