skip to Main Content

Natječaj za uređenje ”Parka pomirenja” u Vukovaru

UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ
ZA UREĐENJE PARKA POMIRENJA U VUKOVARU

RASPISIVAČ, ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb,
koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dia

Sredstva za provedbu natječaja osigurava Grad Zagreb.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne (diplomirani inženjeri arhitekture i krajobrazni arhitekti)
fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI
Početak natječaja: srijeda, 3. travnja 2013.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda, 17. travnja 2013.
Rok predaje natječajnih radova: ponedjeljak, 3. lipnja 2013. do 16h

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 9-16 sati u UHA, Trg bana J.
Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/5509705, fax 01/4816197, e-mail: tajnistvo@uha.hr, uz 300,00 kn
plativih u gotovini na blagajni UHA ili žiro-račun UHA br. 2360000-1101550751 Zagrebačka
banka d.d., Zagreb, svrha doznake: podloge natječaja za uređenje Parka pomirenja, s pozivom
na broj OiB.

Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid u županijskim i gradskim društvima arhitekata

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju
Uvjetima natječaja, Ocjenjivački se sud obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom netto
iznosu i rasporedu:

I. nagrada
II. nagrada
III. nagrada

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) članice:

1. Kata Marunica, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, predstavnica UHA
2. dr.sc. Mara Marić, mag.ing.prosp.arch, predstavnica HDKA
3. Mirjana Miškić Domislić, mag.ing.prosp.arch, predstavnica HDKA

Zamjenica članice OS-a
Fani Frković, dipl.ing.arh, predstavnica UHA

Konzultantica
Žaklina Pul, predstavnica Grada Vukovara

Tehnička komisija

Margita Grubiša, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja
doc.dr.sc. Petra Pereković, mag.ing.prosp.arch.

Ovaj natječaj raspisan je u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma
(NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici
natječaja obvezni pridržavati. Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbora za natječaje 159-13-VK-UA.

OCJENJIVAČKI SUD

Back To Top