skip to Main Content

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Trga kralja Tomislava u Puli

GRAD PULA-POLA CITTA´ DI PULA-POLA raspisuje
DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE SOCIETA’ ARCHITETTI DELL’ISTRIA (DAI-SAI) organizira i provodi
javni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni (za realizaciju)

 

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA TRGA KRALJA TOMISLAVA U PULI

 

JAVNI NARUČITELJ I RASPISIVAČ Grad Pula – Pola, putem Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Forum 2, Pula Tel: 052 / 371 800 Fax: 052 / 216 395 internetska adresa: www.pula.hr Odgovorna osoba Raspisivača je: Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA’ ARCHITETTI DELL’ISTRIA (DAI-SAI), Istarska 30, Pula, koje zastupa predsjednik Leonid Zuban, dipl.ing.arh.

Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt s natjecateljima: Gordana Trajković, tel: 091 5447749, radnim danom od 10:00 do 12:00 sati, e-mail: dai-sai@inet.hr

Osoba Raspisivača zadužena za kontakt s natjecateljima: Sonja Šušulić, dipl.ing.građ., Voditelj podosjeka za izgradnju, tel. 052/ 371 804, mbt. 099/2310889, radnim danom od 9:00 do 11:00 sati, e-mail: sonja.susulic@pula.hr

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI Početak natječaja (=datum slanja poziva na natječaj u EOJN) je: 07. svibnja 2013. Datum objave Poziva na natječaj u EOJN: 08.svibnja 2013. Predaja natječajnih radova: 08. srpnja 2013. do 10:00 sati Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do: 22. svibnja 2013. Rok za odgovore svim natjecateljima: 05. lipnja 2013. Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do: 31. srpnja 2013.

Natjecateljima će se s Pozivom na natječaj staviti elektronički na raspolaganje Natječajna dokumentacija sa dodatnom dokumentacijom – natječajnim programom i prilozima na www.dai-sai.hr. Natječajne podloge se mogu dobiti i na uvid u Društvu arhitekata Istre (DAI-SAI), Istarska 30, radnim danom od 10-12 h, telefon 091 5447749, e-mail: dai-sai@inet.hr.

NAGRADE Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

1. nagrada  65.000,00 kuna
2. nagrada  40.000,00 kuna
3. nagrada  25.000,00 kuna,
jedan otkup  10.000,00 kuna

OCJENJIVAČKI SUD Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1. Damir Prhat, dipl.ing., predstavnik raspisivača, dopredsjednik Ocjenjivačkog suda,
2. Lorna Zimolo, mag.novinarstva (predsj.vijeća MO Veruda), predstavnik raspisivača,
3. prof. dr sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik Ocjenjivačkog suda
4. Eligio Legović, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja,
5. Leonid Zuban, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja.

Zamjenik: Davor Matticchio, dipl.ing.arh.

Konzultant: Tatjana Mandić Bulić, mr.agr.

Tehnička komisija:

1. Jasminka Peharda Doblanović, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
2. Helena Sterpin, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnica natječaja: Gordana Trajković, dipl.pov.umjetnosti, predstavnik provoditelja

Arhitektonski natječaj provodi se u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, u daljnjem tekstu Zakon o javnoj nabavi), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (Narodne novine broj 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je: 161-13-PU-UA

Poziv na natječaj i kompletna Natječajna dokumentacija koju čini opći dio sa pripadajućom dodatnom dokumentacijom – natječajnim programom i prilozima, dostupni su na službenim stranicama Društva arhitekata Istre.

Back To Top