skip to Main Content

Natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja benzinske postaje Kman jug u Splitu

INA – Industrija nafte d.d. u organizaciji i provedbi Društva arhitekata Splita raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja benzinske postaje Kman jug u Splitu (tzv. “zelene postaje”) – energija za budućnost.

INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

N A T J E Č A J
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
BENZINSKE POSTAJE KMAN JUG U SPLITU (tzv. “zelene postaje”)
– ENERGIJA ZA BUDUĆNOST
REGISTRACIJSKI BROJ NATJEČAJA: 183-14-ST-UA

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., koju zastupa Darko Markotić, izvršni direktor

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
DRUŠTVO ARHITEKATA SPLIT (DAS), koje zastupa predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA:
Pravo sudjelovanja ima svaka osoba s prebivalištem ili tvrtka sa sjedištem u RH koja ispunjava stručne i ostale uvjete.

ROKOVI:
Početak Natječaja:                                                           17. rujan 2014. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:                    12. listopad 2014. godine
Predaja natječajnih radova:                                           18. studeni 2014. godine

Natječajne podloge mogu se naručiti na e-mail: info@d-a-s.hr .
Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti na web stranicama DAS-a: www.d-a-s.hr i INA d.d.: www.ina.hr

NAGRADE:
Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje šest radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti nagrade u netto iznosu kako slijedi:
I nagrada                                            50.000,00 kn
II nagrada                                          30.000,00 kn
III nagrada                                         20.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD:
Članovi:
prof. Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja – Predsjednik OS
Marina Burazer, direktorica Sektora korporativnih komunikacija, predstavnik Raspisivača
Davor Peruško, direktor Sektora maloprodaje i marketinga, predstavnik Raspisivača
Saša Bui, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
Lea Pelivan, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenici članova:
Zoran Obradović, direktor Službe za marketinške komunikacije, predstavnik Raspisivača
Domagoj Palac, direktor Službe upravljanja kategorijama, predstavnik Raspisivača
Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Stručna savjetnica:
Sandra Ljubić Schnapp, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija:
Antonija Ivičak, mag.ing.aedif., predstavnik Raspisivača
Tanja Zahra, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnik Natječaja:
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Natječaj je raspisan u skladu s „Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma“ UHA i HKA kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Više informacija o Natječaju na web stranici www.d-a-s.hr .

OCJENJIVAČKI SUD

PROGRAM

OPĆI UVJETI

Back To Top