skip to Main Content

Natječaj za izradu idejnog rješenja poslovno-stambenog centra Savica na lokaciji uz Aveniju M. Držića u Zagrebu

SAVICA PROJEKT d.o.o.
Marohnićeva 3, 10 000 Zagreb

raspisuje javni, anketni, projektni, urbanističko-arhitektonski

N A T J E Č A J
za izradu idejnog rješenja
POSLOVNO-STAMBENOG CENTRA SAVICA
NA LOKACIJI UZ AVENIJU M. DRŽIĆA
U ZAGREBU

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja
SAVICA PROJEKT d.o.o., Marohnićeva 3, Zagreb, zastupano po g. Martinu Kutcheri i g. Martinu Vabitschu

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja
INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, zastupano po g. Željku Štromaru i g. Željku Grzunovu

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt, ili ovlašteni urbanist ili dipl.ing.arh.

ROKOVI
Početak natječaja 18.02.2013. (ponedjeljak)
Postavljanje pitanja 15.03.2013. (petak)
Rok predaje natječajnih radova 26.04.2013. (petak)
Natječajne podloge mogu se preuzeti na web stranici www.igh.hr uz prethodnu prijavu na e-mail: alma.hemerich@igh.hr  do 08.03.2013. (petak).

NAGRADE
Ako do određenog roka prispiju radovi koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade autorima u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
I nagrada 150.000,00 kn
II nagrada 120.000,00 kn
III nagrada   90.000,00 kn
IV nagrada   72.000,00 kn
V nagrada   48.000,00 kn
Tri jednakovrijedna otkupa po   40.000,00 kn

Ocjenjivački sud
1. Stefan Karall, predstavnik raspisivača
2. Martin Kutschera, predstavnik raspisivača
3. Krešimir Rogina, ovl.arh., predstavnik provoditelja
4. Borislav Doklestić, dipl ing.arh., predstavnik provoditelja
5. Sanja Šaban, ovl.arh., predstavnik provoditelja
Zamjenik člana ocjenjivačkog suda
1. Jelena Skorup Juračić, ovl.arh., predstavnik provoditelja
Tehnička komisija:
1. Bojan Linardić, ovl.arh., predstavnik raspisivača
2. Nikica Kronja, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Tajnik natječaja:
1. Alma Hemerich Gabrić, ovl.arh., predstavnik provoditelja

Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG, a kojega su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. Registarski broj Natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 155-13-ZG-UA.

OPĆI UVJETI

RASPIS NATJEČAJA

PROGRAM

 

 

Izvir/autor: Hrvatska komora arhitekata, 18. veljače 2013.

Back To Top