skip to Main Content

Natječaj za idejno rješenje prostora Sveučilišnog centra u Stepinčevoj ulici u Osijeku

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU raspisuje
GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK provodi

otvoreni, u jednom stupnju anonimni, za realizaciju

N A T J E Č A J

ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE PROSTORA SVEUČILIŠNOG CENTRA U STEPINČEVOJ ULICI U OSIJEKU

Raspisivač / investitor Natječaja je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek, MB 3049779, OIB 78808975734 koje zastupa Rektorica prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik.

Provoditelj Natječaja je Građevinski fakultet Osijek, Drinska 16a, Osijek, OIB 04150850819, kojeg zastupa Dekan prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.

Predmet Natječajaje izrada idejnog arhitektonskog rješenja prostora Sveučilišnog centra u Stepinčevoj ulici u Osijeku

Pravo sudjelovanjana otvorenom Natječaju, sukladno Članku 11. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine“ broj 112/06)imaju sve stručne fizičke osobe hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt ili dipl. ing. arh. ili mag. ing. arh.

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 154-13-OS-A

ROKOVI:
početak Natječaja: 28. siječnja 2013. godine
rok za postavljanje pitanja: 18. veljače 2013. godine
rok za predaju radova: 15. travnja 2013. godine

Natjecatelji radove predaju osobno ili poštom na slijedećoj adresi:
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
Trg svetog Trojstva 3
31000 Osijek
do 15.00 sati
(Javni Natječaj „Sveučilišni centar – Stepinčeva ulica“ E-VV-01/2013 – NE OTVARAJ)

U obzir će se uzeti samo radovi koji prispiju u sjedište Raspisivača do 15. travnja 2013. godine do 15.00 sati bez obzira na način dostave.

NAGRADE:
1. nagrada = 100.000,00 kn neto
2. nagrada = 80.000,00 kn neto
3. nagrada = 45.000,00 kn neto
4. nagrada = 25.000,00 kn neto
Ako pristigne manji broj radova Ocjenjivački sud može proporcionalno smanjiti broj i fond nagrada.

Natjecateljima će se s Pozivom na natječaj staviti elektronički na raspolaganje natječajna dokumentacija. Natjecatelji natječajnu dokumentaciju na digitalnom mediju mogu preuzeti osobno u Osijeku uz prethodnu najavu tajnici Natječaja Željki Jurković na broj 0912240796 ili se dokumentacija šalje poštom ukoliko se na e-mail adresu zjurkovic@gfos.hr pošalje zahtjev za dostavom dokumentacije.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do ponedjeljka, 18. veljače 2013. godine. Pitanja se postavljaju pismenim putem s naznakom „pitanja za Natječaj“ poštom na adresu:Građevinski fakultet Osijek, Drinska 16a, 31000 Osijek, n/p Željka Jurković ili e-mailom na adresu: zjurkovic@gfos.hr
Odgovori će biti objavljeni na elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranicama Sveučilišta i UHA-e, najkasnije do 4. ožujka 2013. godine i dostavljeni svima koji su podigli natječajne podloge.

Za ocjenu natječajnih radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu 5 (pet) članova:

1. prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda, Prodekan za projekte i suradnju s gospodarstvom Građevinskog fakulteta Osijek

2. prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik, Rektorica Sveučilišta J.J.Strossmayerau Osijeku

3. prof.dr.sc. Vladimir Sigmund, dipl.ing.građ., Prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku

4. prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh., Predstojnica Zavoda za arhitekturu i urbanizam Građevinskog fakulteta Osijek

5. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., zamjenica Gradonačelnika Grada Osijeka, Predsjednica Društva arhitekata grada Osijeka

– zamjenik člana:
Miroslav Pavlinić, dipl.ing.arh.

-tajnica Natječaja:
Željka Jurković, dipl.ing.arh.

– tehnička komisija:
dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije četiri tjedna od prijema posljednjeg natječajnog rada. Ocjenjivački sud će, po potrebi, koristiti stručne savjetnike – stručnjake iz pojedinih struka.

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine” broj 112/06).
Evidencijski broj nabave: E-VV-01/2013

OCJENJIVAČKI SUD

Back To Top