skip to Main Content

Natječaj Malinska_ produljenje rokova

OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKOVA

u postupku provođenja Natječaja za izradu idejnog urbanističko-

arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Općina Malinska-Dubašnica, 51511 Malinska, Ulica Lina Bolmarčića 22,

OIB 36462926568, kojeg zastupa načelnik, Robert Anton Kraljić.

tel. +385 (0) 51 750 501

fax. +385 (0) 51 750 510

e-mail. info@malinska.hr

web. www.malinska.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Rijeka (DAR), Ivana Dežmana 2a,

51000 Rijeka, OIB:02738753386, koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh

tel. +385 (0) 51 585 829

fax. +385 (0) 51 585 829

tel. +385 665 55 67 / Emilijana Obrić – izvršna tajnica

e-mail drustvoarhitekatarijeka@gmail.com; info@d-a-r.hr

web. www.d-a-r.hr

ROKOVI

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do petka,06. veljače 2015.

Rok za odgovore na postavljena pitanja je ponedjeljak, 16. veljače 2015.

Rok za predaju natječajnih radova je utorak, 24. ožujka 2015. do 16,00 sati u

Društvu arhitekata Rijeka (DAR), 51000 Rijeka, Ivana Dežmana 2a, bez obzira na

način dostave.

Ocjenjivački sud završava sa radom (očekivano) do utorka, 07. travnja 2015.

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama: 2015/S

014-0003814.

JAVNI NARUČITELJ: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OCJENJIVAČKI SUD

Malinska, siječanj 2015.

Back To Top