skip to Main Content

NATJEČAJ: Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje TEMATSKOG PARKA BUNDEK-ISTOK

Raspisan je projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja TEMATSKOG PARKA BUNDEK-ISTOK (Racinjak).

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb.

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Cilj je ovog urbanističko-arhitektonskog natječaja s naglašenom krajobraznom komponentom, analizirajući prostorne mogućnosti i ograničenja predviđene lokacije, posebne po svojim prirodnim obilježjima, dobiti najbolje funkcionalna i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja krajobrazno-rekreacijskog tematskog parka Bundek – istok (Racinjak), odnosno novog Parka Racinjak.

Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju Tematskog parka Bundek-istok (RACINJAK).

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 28.9.2017.godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 19.10.2017. godine. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr.

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr do 25.10.2017. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 28.11.2017. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

NAGRADE: Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 245.000,00 kuna neto.

Cjeloviti OGLAS O RASPISU NATJEČAJA i ostale informacije dostupni su na web-u provoditelja – Društvo arhitekata Zagreba.

http://www.d-a-z.hr/hr/aktualna-tema/projektni-natjecaj-za-izradu-idejnog-urbanisticko–arhitektonskog-rjesenja-tematskog-parka-bundek-istok-(racinjak),4703.html

 

S poštovanjem,

Društvo Arhitekata Zagreba

Trg bana Josipa Jelačića 3/1

t +385 1 4816151

f +385 1 4816197

daz@d-a-z.hr

Back To Top