skip to Main Content

Natječaj > Idejno rješenje benzinske postaje Stupnik istok – “Energija za budućnost”

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) u organizaciji i provedbi za INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Objavljuje raspis za Državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni
NATJEČAJ
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja benzinske postaje Stupnik Istok – „ENERGIJA ZA BUDUĆNOST“

INVESTITOR I RASPISIVAČ
INA – industrija nafte d.d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10, koje zastupa Darko Markotic, Izvršni Direktor, SD Trgovina na malo

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa Predsjednik Teo Budanko, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt ili dipl.ing.arh.,kao i ispunjavanje uvjeta iz točke 8.6.c. općih uvjeta natječaja. Ukoliko natjecatelj nema ovlaštenje od strane HKA, poziva se da stupi u zajednicu natjecatelja s partnerom koji je ovlašteni arhitekt od strane HKA.

ROKOVI
Početak natječaja: ponedjeljak, 15.7.2013.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: srijeda, 14.8.2013.
Rok predaje natječajnih radova: srijeda, 17.9.2013.
Natječajne podloge će biti dostupne bez naknade, uz obaveznu registraciju na natjecaji@d-a-z.hr.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje šest (6) radova koja su stručno izrađena i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud u pravilu će donijeti odluku o sljedećim nagradama u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada          56.000,00 kn
II. nagrada         33.600,00 kn
III. nagrada        22.400,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1. Dalibor Jurković, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik provoditelja
2. Davor Peruško, direktor Sektora maloprodaje i marketinga, dopredsjednik OS-a, predstavnik raspisivača
3. Marina Burazer, direktorica Sektora korporativnih komunikacija, predstavnica raspisivača
4. Duje Dvornik, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
5. Miljenko Kukić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Zamjenik člana
Tatjana Peraković, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Stručna savjetnica
Sandra Ljubić Schnapp, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača

Tehnička komisija
Josip Periša, mag.ing.aedif., predstavnik raspisivača
Marko Trzun, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnica natječaja
Minja Jošić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Natječaj raspisan je u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKA (NN 112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 166-13-ZG-UA.

OCJENJIVAČKI SUD

INA Stupnik

Back To Top